Iskanje:
Umrl je naš dragi
SLAVKO REPOVŽ
rojen 04.07.1924, stanujoč Partizanska ulica 3, nazadnje prebival v Orehovici 10, Izlake.
Od njega se bomo poslovili v petek, 21.09.2018 ob 14:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ALOJZIJA GOLE
rojena 09.06.1929, stanujoča Ulica Mladih Borcev 5, Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek, 24.09.2018 ob 12:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 10:00 naprej.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MINKA PONIKVAR
rojena 14.05.1954, stanujoča Neža 26b, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 24.09.2018 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
LEOPOLD GROŠELJ
rojen 13.08.1941, stanujoč Log 2, Hrastnik.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 25.09.2018 ob 16:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 12:00 naprej.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
IVAN ZMRZLAK
rojen 17.10.1942, stanujoč Knezdol 48, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v torek, 25.09.2018 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka
FRANCA GUZEJA
rojenega 07.07.1943, stanujočega Šuštarjeva kolonija 19, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter poklon v tako velikem številu na njegovi zadnji poti. Najlepša hvala Danijeli Žilnik za vso pomoč, skrb in podporo. Prav tako iskrena hvala cvetličarni Lenarčič, Pogrebnemu zavodu Trbovlje, še posebej Sašu Macerlu za vso prijaznost in trobentaču za odigrano tišino. Hvala gostilni Brin - gospe Marinki za vso pogostitev. Še enkrat najlepša hvala iz srca.
Žalujoči: žena Ana, hčerki Nataša in Katja z družinama.
ZAHVALA
Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja, spomin je kot cvet, ki nenehno poganja, spomin je svetloba, ki dušo obliva, spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva!
Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustil naš dragi mož, oče in dedo.
IGNAC JERAN NACE
rojen 13.05.1937, stanujoč Krnice 8, Hrastnik
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, nekdanjim sodelavcem in vsem, ki ste se mu poklonili in ga pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame, sestre, tašče, babice in prababice
MARIJE PIRC
rojene 12.08.1927, stanujoče Zavine 5, Kisovec,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, znancem za izrečena sožalja, ki ste jih delili z nami, darovali sveče in svete maše. Posebna zahvala dr. Urški Medved za zdravljenje in lajšanje bolečin, župniku Janezu Mraku in Gregorju Celestini za lepo opravljen obred in poslovilni govor, organistu, pevcem Loški glas ter pogrebni službi Zagorje za organizacijo pogreba.

Hvala vsem, ki ste jo skupaj z nami pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2018 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani