Iskanje:
ZAHVALA
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal.
A nate spomin,
bo večno ostal.
Tiho je odšla od nas
ANA DRNOVŠEK
rojena 08.07.1935, bivališče Vine 2, Zagorje.
Hvala vsem za izrečene tolažilne misli in besede, ter darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način počastili njen spomin in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
V naših srcih vedno živiš,
zato nas pot vodi tja,
kjer mirno spiš.
Tam luč ljubezni večno gori
in naša ljubezen s teboj živi!
Ob izgubi dragega očeta, brata in strica
MATJAŽA JENČIČA
rojenega 14.01.1962, stanujoč na Koloniji 1. maja 14, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, upravi RK Krim Mercator in še posebej navijačem Krimovcem, za vsa izražena sožalja, darovano cvetje, sveče, ter vso izkazano pozornost na njegovi zadnji poti.
Hvala trobentaču in gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
" Zelo težko nama je, ker je odšel in neskončno sva hvaležna, da je bil...."
Ob izgubi dragega moža in očeta
FRANCIJA ZUPANA
rojenega 28.05.1952, stanujoč Gladež 14, Izlake,
se iskreno zahvaljujeva sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom in znancem, za vsa izražena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše, ter vso izkazano pozornost ob njegovem slovesu.

Iskrena hvala !
Žena Nada in sin Jernej
Umrla je naša draga
PAVLINA BREMBS roj.DOBOVIŠEK
Rojena 14.09.1942,stanujoča Klek 15b, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v petek, 27.11.2015 ob 15:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 3, ki bo odprta od 12:30 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
BORUT KLANČAR
rojen 12.11.1958,stanujoč Krištandolska cesta 3,Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek, 26.11.2015 ob 15:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 9:00 naprej.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
LJUBOMIR MERVAR
rojen 18.09.1938, stanujoč Kotredež 25b, Zagorje.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 26.11.2015 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 3, ki bo odprta od 10:00 dalje. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v dobrodelne namene.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2015 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani