Iskanje:
Umrla je naša draga
LJUDMILA HAFNER
rojena 19.08.1942,stanujoča Cesta VDV Brigade 29,Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek, 27.02.2017 ob 16:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 12:00 naprej.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
ZVONKA PREBIL
rojena 05.05.1934, stanujoča Grajska cesta 5, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v torek, 28.02.2017 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje. Maša zadušnica bo po pogrebu ob 13:00 v cerkvi sv. Petra in Pavla v Zagorju.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ko tvoje zaželimo si bližine, gremo tja, v ta mirni kraj tišine, tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče, da te več med nami ni. Čeprav tvoj glas se več ne sliši, beseda tvoja v nas živi, povsod te čutimo mi vsi ... Med nami si!
Ob boleči izgubi naše drage
ALEKSANDRE LENART
rojene 17.08.1951, stanujoča Obrtniška cesta 13b, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje ter jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Nikoli ne umre tisti, ki živi v naših srcih.
Ob boleči izgubi dragega moža,očeta,dedka in pradedka-otija
HORVAT FRANCA
rojenega 18.04.1935,stanujočega Pod Javorjem 14,Dol pri Hrastniku.
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja,darovano cvetje in sveče in ker ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.Zahvala tudi rudarski godbi za odigrane žalostinke in tišino,govornici Vojki za govor,gospodu župniku za lepo opravljen obred in pogrebni službi KSP Hrastnik.
Hvala tudi internemu oddelku Bolnice Trbovlje za skrb in lajšanje bolečin
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te naše išče.
Sledi ostale so povsod,
od dela pridnih tvojih rok.
Ob prerani izgubi moža, očeta in dedija
JANEZA LAVRIHA
rojenega 01.04.1960, stanujočega Kotredež 43 A, Zagorje ob Savi,
se vsem iskreno zahvaljujemo za izrečeno sožalje, tolažilne besede ter denarno pomoč.

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k njegovem večnem počitku.

Iskrena hvala !
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2017 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani