Iskanje:
Umrl je naš dragi
SILVO KLEMEN
rojen 29.10.1956, stanujoč Ulica Sallaumines 5a, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 20.09.2021 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje. Pogreb bo potekal v ožjem družinskem krogu. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
SILVO ŠIVEC
rojen 1.1.1955, stanujoč Vodenska cesta 3,Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v torek, 21.09.2021 ob 15:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
MARIJA GLOBOKAR
rojena 23.09.1931, stanujoča Levstikova ulica 1, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v torek, 21.09.2021 ob 15:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Petra in Pavla in pogrebom ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame
IVANE GROŠIČAR roj. ŠTEPIC
iz Trbovelj.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter poklon in spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvala tudi intenzivnemu in negovalnemu osebju Splošne bolnišnice Trbovlje, še posebno dr. Tjaši Furlan s sodelavci, dr. Mili Bren, medicinski sestri Ivani ter patronažni sestri Simoni iz Zdravstvenega doma Trbovlje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob nenadomestljivi izgubi žene, mame, babice
MARJANE BREGAR,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izkazano sožalje, za vse izrečene tople besede podpore, za podarjeno cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
JOŽEFA DRNOVŠKA
rojenega 03.05.1933, stanujočega Ulica prvoborcev 1, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se gospodu župniku Maksimiljanu Janiju Tušku za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
VILIJA BRODARJA
stanujočega v Zagorju, Cankarjev trg 13,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, sodelavcem, ki ste se mu poklonili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2021 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani