Iskanje:
Umrl je naš dragi
FRANC LINDIČ
rojen 10.11.1941, stanujoč Trg revolucije 18, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 17.01.2022 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ŠTEFANIJA HERMAN
rojena 30.08.1928, stanujoča Cesta 15. aprila 11, Kisovec.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 19.01.2022 ob 14:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 12:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
BOŽA ZUPANČIČ
rojena 03.10.1953, stanujoča Polje 28, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 19.01.2022 ob 14:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Petra in Pavla in pogrebom ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
FRANČIŠKA PAVLIN
rojena 12.11.1935, stanujoča Rtiče 1, Podkum, nazadnje oskrbovanka Doma Tisje v Šmartnem pri Litiji.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 19.01.2022 ob 15:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Jurija in pogrebom, na pokopališču Podkum. Žara bo na dan pogreba od 12:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču Podkum.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ANTON VIDMAR,
rojen 21.12.1937, stanujoč Klečet 44, Žužemberk.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek, 20.01.2022 ob 11:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku, v ožjem družinskem krogu. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
JOŽICA MAČINKO
rojena 11.06.1953, stanujoča Rudarska cesta 10, Kisovec.
Od nje se bomo poslovili v petek, 21.01.2022 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 12:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame
MILENE KOS
rojene 11.09.1930, stanujoče Cesta 15. aprila 31, Kisovec,
se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izraze sožalja, za darovanje cvetja in sveč. Hvala, da ste pokojno v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala g. župniku za opravljen obred, dr. Francu Novaku in dr. Antonu Adamlje za lajšanje njenih bolečin.
Žalujoči: sin Franci
© 2009 - 2022 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani