Iskanje:
Zapel je zvon, tebi v slovo...
Poln bolečin, ostaja spomin,
ostaja praznina, molk in tišina...
ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mami
ŠTEFANIJE KOS
rojene 05.08.1941, stanujoče Prešernova cesta 18, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem za izrečeno sožalje, stisk roke, vso podporo ob tem težkem trenutku. Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu prišli poklonit njenemu spominu in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ni res, da je odšel - nikoli ne bo!
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini
bo vsak naš korak spremljal v tišini.
Kruta usoda nam je mnogo prezgodaj vzela našega ljubega moža, sina, brata, strica
DEJANA ŠTERNA
V naši neizprosni bolečini se strtih src zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem za tolažilne besede, izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter, da ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.
Posebna zahvala za sočutno prebrani govor, pevkam skupine MJAV za ganljivo odpete žalostinke, zdravstvenemu osebju ZD Zagorje za nudeno pomoč ter pogrebni službi Zagorje za lepo opravljeni obred.
Hvala vsem, ki ste imeli našega Dejana radi in ste ga v tako velikem številu pospremili v njegov mnogo prerani novi dom.
Žalujoči: Vsi njegovi.
Jok, solze, žalostni vzdihljaj,
ne vrnejo te nam nazaj.
Le nemo nam pogled strmi,
v tvoje blage, ugasnjene oči.
ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljube žene, mame, babice in prababice
MARIJE MIZORI
rojene 22.10.1941, stanujoče Pintarjeva cesta 13, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem gasilcem PGD Kotredež, gospe Marinki za čutne poslovilne besede in gospodu župniku za opravljen obreb in molitev.
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, krajanom Pintarjeve ceste, Kotredeža in Čemšenika za darovano cvetje, sveče, svete maše, izrečena sožalja in vsem, ki ste našo Mari v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.
Žalujoči: mož Ludvik, hčeri Silva in Marjana z družinama
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka
JANIJA PRAŠNIKARJA
rojenega 16.08.1941, stanujočega Loke 12, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče,ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se internemu oddelku SB Trbovlje, za vso skrb in nego, lovskemu pevskemu zboru za odpeto žalostinko ter gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2018 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani