Iskanje:
Umrl je naš dragi
BLAŠKO KNEŽEVIČ
rojen 27.08.1955, stanujoč Trg revolucije 18, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 19.03.2018 ob 12:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 9:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
FRANČIŠKA OCEPEK
rojena 19.12.1930, stanujoča Tirna 27, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 19.03.2018 ob 16:00 z mašo zadušnico in pogrebom na pokopališču na Zasavski Sveti gori. Žara bo na dan pogreba od 12:00 dalje v poslovilni vežici v Šentlambertu.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
AMALIJA BOŽJAK
rojena 05.01.1932, stanujoča Hohkrautova kolonija 61b, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu,v sredo, 21.03.2018 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MARIJA BORŠTNAR
rojena 22.06.1927, stanujoča Valvazorjeva 16, Izlake.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 21.03.2018 ob 16:00, na pokopališču Izlake. Žara bo v torek, 20.03.2018 od 12:00 dalje do pogreba v poslovilni vežici, na pokopališču Izlake.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
"Velikost reke ne spoznamo ob njenem izviru ampak ob njenem izlivu."

(T. de Chardin)
Ob boleči izgubi naše drage mame
BERTE BENKO
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste sočustvovali z nami.
Blanka, Milan in Beno z družinami.
ZAHVALA
Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(Goethe)
Ob boleči izgubi najinega dragega
MARTINA ROJŠKA
rojenega 1.7.1927, stanujoč Vreskovo 27, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujeva vsem, ki ste nama v času njegove težke bolezni stali ob strani, podarili tople besede, izrekli sožalje ob njegovi smrti, darovali cvetje in sveče, ter vsem, ki ste najinega dragega pospremili k večnemu počitku.Zahvaljujeva se Pogrebnemu zavodu Trbovlje, govorniku Planinskega društva Trbovlje za prebrane besede slovesa ter mešanemu pevskemu zboru Javor DU Trbovlje. Hvala Negovalnemu oddelku SB Trbovlje, ter DU Franc Salamon za vso nego, skrb in lajšanje bolečin v zadnjem obdobju njegovega življenja.
Hči Irena in Olga.
Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči;
Tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

(Simon Gregorčič)
ZAHVALA

Ob izgubi mame, babice in prababice
MARIJE KOVAČ
rojene 01.02.1925, stanujoče Okrogarjeva kolonija 15, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom iz Okrogarjeve kolonije, komunalnemu podjetju Zagorje ter vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustil
BORIS DOBRŠEK
rojen 12.05.1957, Iz Hrastnika.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, lovcem, lovskemu pevskemu zboru, rogistu, prijateljem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega očeta
MARTINA RAČIČA
rojenega 24.9.1922, stanujočega Gabrsko 1, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala pevskemu lovskemu zboru in gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2018 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani