Iskanje:
Umrl je naš dragi
IVAN ČOP
rojen 1.6.1943, stanujoč Kolonija 1. maja 15, Trbovlje.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek, 06.02.2023 ob 14:00 na pokopališču Gabrsko. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici št.1, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega očeta in ata
ŠTEFANA JUVANA
rojenega 25.12.1933, stanujoč Krače 3, Izlake,
se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za stiske rok, izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke za farno cerkev Svetega Jurija. Hvala osebni zdravnici dr. Urški Medved in zelo požrtvovalni patronažni sestri Manci za izredno skrbno nego na domu. Iskrena hvala g. župniku Janezu Mihelčiču za lepo opravljen cerkveni obred, sosedu Andreju za branje govora, cerkvenim pevcem, praporščakoma ter pogrebni službi za lepo opravljen pogreb.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi zaslužnega svetogorskega župnika
MAKSA KOZJEKA
roj. 13. 9. 1939, stanujočega Rovišče 10, Zagorje ob Savi,
se zahvaljujemo nadškofu Stanislavu Zoretu, bolniškemu duhovniku Miru Šlibarju, ostalim duhovnikom ter vsem, ki ste se v molitvi poslovili od njega, izrekli sožalje, darovali darove za cerkev in sv. maše ter ga pospremili na njegovi zadnji poti, posebej pevcema Franju in Marini, ter vsem, ki ste sploh omogočili in izpeljali dostojno slovo.
Župnik in župnijski sodelavci (ter vsi, ki ga bodo pogrešali)
Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.
ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega ljubega in dobrega moža, očeta in dedka
BERNARDA HOMŠKA,
se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, za topel stisk roke, tolažilne besede, izrečeno sožalje ter podarjeno cvetje, sveče in maše. Hvala Magdi Žagar za izrečene tople besede ob njegovem slovesu.
Hvala vsem, ki ste ga v tako lepem številu pospremili na njegovi zadnji poti, ga imeli radi, spoštovali in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: žena Cvetka, sin Matej in hči Snežana z družino
ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka,
VOJKA ŠEŠKA,
se iz srca zahvaljujemo vsem za izrečene besede sožalja, za darovane sveče in cvetje. Zahvaljujemo se vsem, ki ste Vojka v tako velikem številu pospremili na njegovi prezgodnji zadnji poti. Za vedno bo ostal v naših mislih, besedah in srcih. Zelo ga bomo pogrešali.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2023 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani