Iskanje:
Umrl je naš dragi
PAVEL ZUPANČIČ
rojen 30.12.1932, stanujoč Trg Pohorskega bataljona 8, Kisovec.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v petek, 23.10.2020 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 13:30 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
FRANC ROMIH,
rojen 28.6.1933, stanujoč Pod Javorjem 17, Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v soboto, 24.10.2020 ob 11:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku, v ožjem družinskem krogu. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 9:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ANA KMETIČ
rojena 07.07.1944, stanujoča Podkum 15, Podkum.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v soboto, 24.10.2020 ob 12:00, na pokopališču v Podkumu. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču v Podkumu.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
OTMAR ARH
rojen 17.08.1940, stanujoč Orehovica 6, 1411 Izlake.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v soboto, 24.10.2020 ob 14:00, na pokopališču Izlake. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču Izlake.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ANTONIJA MAJER,
rojena 12.10.1933, stanujoča Račica 41a, Loka pri Zidanem Mostu.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek, 26.10.2020 ob 11:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku, v ožjem družinskem krogu. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 9:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
VIDA ŠKRABAR
rojena 13.05.1931, stanujoča Rudarsko naselje 13, Kočevje.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v ponedeljek, 26.10.2020 ob 11:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ROMAN VIDIC
rojen 02.09.1949, stanujoč Podvine 38, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v ponedeljek, 26.10.2020 ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 13:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

(Simon Gregorčič)
Ob izgubi drage hčerke, sestre in prijateljice,
BARICE BOŽIČ,
stanujoče Log 28c, Hrastnik,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, sosedom, prijateljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo pogrebni službi komunale Hrastnik za pomoč pri organizaciji pogreba.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
In odšla je tiho, mirno in spokojno,
kot je vedno si želela.
Kar tako, brez pozdrava.
Ostala je tišina, boleč spomin, praznina.
Ob izgubi naše zlate mamice, mame, žene in sestre
DIKE JERIN
rojene 27.01.1959, stanujoče Čolnišče 63, Zagorje ob Savi,
se zahvaljujemo vsem za vso podporo in pomoč, za vse izrečene besede tolažbe, za sveče, skratka za vse. Zahvaljujemo se sosedom, ki so nesebično nudili pomoč, zdravstvenem osebju ZD Zagorje, ter vsem sorodnikom in prijateljem. Hvala vsem pristojnim službam, ki so nam pomagale, da smo našo mamo spoštljivo pospremili k večnemu počitku. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste čutili z nami in nam z očmi povedali veliko več, kot premorejo besede in dejanja.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob izgubi drage
MARIJE PAVLIČ
rojene 25.08.1942, stanujoče Rove 4, Zagorje ob Savi,
se družina iskreno zahvaljuje vsem, ki ste na kakršenkoli način počastili spomin na našo mamo.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše ljubljene mame, babice in prababice
Marije Suša
rojene 13.8.1922, stanujoče Trg svobode 29, Trbovlje, nazadnje stanujoče v Zagorju, Cesta Borisa Kidriča 2a,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Iskrena zahvala doktorju Romanu Kralju, patronažni sestri Manci in negovalkam Eberlovega doma Izlake za požrtvovalno nego in prijaznost. Lepa hvala župniku Tomažu Šojču za lepo opravljen obred in gospodu Bovhanu za odigrano žalostinko.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2020 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani