Iskanje:
Umrla je naša draga
ŠOPER ANICA por. VINTAR
rojena 11.12.1930, stanujoča Grič cesta I/8, Ribnica.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 22.04.2024 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1., ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
MIROSLAV FLUS
rojen 04.04.1951, stanujoč Selo pri Zagorju 1, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 22.04.2024 ob 17:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici št. 2.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
JOŽEF DRNOVŠEK
rojen 21.02.1940, stanujoč Loke 28, Izlake.
Od njega se bomo poslovili v družinskem krogu v torek, 23.04.2024 ob 12:00 na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici št. 2.
Svojci hvaležno odklanjamo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
FRANC STARC
rojen 14.03.1938, stanujoč Farčnikova kolonija 62, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v sredo, 24.04.2024 ob 15:00 na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici št. 2.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
JANEZA VRTOVŠKA
rojenega 04.05.1938, stanujočega Pintarjeva cesta 29, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in vsem, ki ste se mu poklonili in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi g. župniku za opravljen obred in g. Bovhanu za odigrani žalostinki.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
MIHA GUČEK,
rojen 02.09.1939, stanujočega Cesta 3. julija 22, Hrastnik,
se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, ter za spremstvo na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2024 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani