Iskanje:
Umrl je naš dragi
ALEN VALENTIČ
rojen 25.07.1968, stanujoč Keršičev hrib 24, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v torek, 23.10.2018 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
IVAN PLANINC
rojen 03.01.1944, stanujoč Vodenska cesta 10, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v torek, 23.10.2018 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
ZDRAVKO GLINŠEK
rojen 1.4.1935, stanujoč Log 15 a, Hrastnik
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek, 25.10.2018 ob 16:00 na pokopališču na Dolu pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 10:00 ure dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
MARIJA JANČIČ
rojena 21.11.1928, stanujoča Zgornje Negonje 29, Rogaška Slatina
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v petek, 26.10.2018 ob 16:00 na pokopališču na Dolu pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 13:00 ure dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob izgubi dragega moža, očeta in dedija
IVANA JANKA BRODARJA
rojenega 12.05.1941, stanujočega Mlinše 25, Izlake,
se toplo zahvaljujemo za zdravniško pomoč osebnemu zdravniku dr. Romanu Kralju, urgentnemu bloku Zagorje in Trbovlje, osebju internega oddelka bolnišnice Trbovlje, dr. Mirjani Rajer in osebju bolnišnice Golnik ter patronažni sestri ge. Adamlje za pomoč na domu. Iskrena hvala tudi vsem za darovano cvetje, sveče in besede sožalja ter gasilskemu društvu Mlinše za častno slovo. Lepa hvala gospodu župniku Tonetu Humarju in cerkvenim pevcem iz Kolovrata za svečan poslovilni obred.
Žalujoči: žena Marinka, sin Mitja in hčerki Marija in Janja z družinami
ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega
MARIJANA SKOKA
rojenega 27.04.1931, stanujočega Cesta 9. avgusta 15, Zagorje.
Zahvaljujemo se za zdravniško pomoč osebnemu zdravniku dr. Francu Novaku, urgentnemu bloku Zagorje in Trbovlje, zdravnikom, sestram, negovalnemu osebju intenzivnega internega oddelka bolnišnice Trbovlje. Iskrena hvala vsem za darovano cvetje, sveče in besede sožalja, čebelarskemu društvu Zagorje za poslovilni govor ge. Marinki Dolinšek, g. Rihardu Majcnu za prelepi pesmi, g. župniku za lep obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: žena Meta, hči Nataša, sinova Jurij in Gregor z družinami, sestra Ana
© 2009 - 2018 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani