Iskanje:
Umrla je naša draga
SLAVICA LEBAR
rojena 27.10.1933, stanujoča Sveta Planina 33, Trbovlje.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v torek, 21.01.2020 ob 13:00 na pokopališču Sveta Planina nad Trbovljami. Žara bo na dan pogreba v tamkajšnji cerkvi od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
ALOJZIJA MIKLOŠKA,
rojena 25.06.1927, stanujoč Pot Vitka Pavčiča 2, Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v torek, 21.01.2020 ob 14:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Poslovil se je naš dragi
BOŽO DRNOVŠEK
rojen 26.10.1935, stanujoč Polje 22, Zagorje.
K zadnjemu počitku ga bomo položili v torek, 21.01.2020 ob 16:00. uri. Žara bo od 11:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči
Umrla je naša draga
ALBINA TRAUNŠEK
rojena 11.01.1926, stanujoča Trg revolucije 7a, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 22.01.2020 ob 13:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
KRISTINA LESJAK,
rojena 26.09.1943, stanujoča Brdce 38, Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 22.01.2020 ob 15:30 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
ZOFIJA PIPERSKI
rojena 15.05.1926, stanujoča Kolonija 1. Maja 21, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 23.01.2020 ob 11:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:30 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MARIJA SIMERL,
rojena 08.05.1936, stanujoča Log 15, Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek, 23.01.2020 ob 14:30 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 12:30 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
STJEPAN KLOPOTAN,
rojen 13.10.1932, stanujoč Novi log 7 a, Hrastnik.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek, 23.01.2020 ob 15:30 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici A, od 13.00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in brata
FRANCA KLJUČEVŠKA
rojenega 18.09.1958, stanujočega Šklendrovec 12, Podkum,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje in sv. maše ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi župniku za opravljen obred, Lovski družini Podkum in ostalim lovskim družinam za organizacijo pogrebne slovesnosti.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in brata
FRANCA KOSA
rojenega Selo pri Zagorju 49, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem, prijeteljem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, svete maše, podarjene darove za cerkev na svetem Urhu ter podporo v dneh slovesa. Hvala g. župniku Maksimiljanu Tušku za lepo opravljen obred, MePZ Ladko Korošec in cerkvenemu PZ župnije Zagorje za petje pri sveti maši in Zagorskemu Oktetu za petje na pogrebu.
Hvala pogrebni službi Komunale Zagorje za organizacijo pogreba ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame
ANE MAJDIČ
rojene 24.05.1940, stanujoče Spodnji Šemnik 15, Kisovec,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje in sv. maše ter našo mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi župnikoma za lepo opravljeno mašo zadušnico in obred, pevcem za petje in govorniku za poslovilni govor.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: mož Pavle, sinova Danilo in Marjan z družinama.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi mojega moža
JOŽEFA HERMAN
rojenega 18.9.1938, stanujočega Novi dom 9a, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo urgentnemu odd. Splošne Bolnišnice Trbovlje, psihiatrinji dr. Sonji Rajar, domačemu župniku Tomažu Šojču, za duhovno spremljanje njegove bolezni, lepo opravljeno mašo zadušnico in obred, vsem sorodnikom, skrbnim sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za vso pomoč in sočutje. Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem, ki so nam v teh žalostnih trenutkih stali ob strani!
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2020 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani