Iskanje:
ZAHVALA
Nikoli ne umre tisti, ki živi v naših srcih.
Tudi nebo je jokalo, ko smo našega Aleša 25.3.2015 položili v prerani grob. Kruta usoda ga je za vedno iztrgala iz našega doma.
Ob boleči izgubi
ALEŠA AVSCA
rojenega 19.11.1976, stanujočega Sallaumines 10a, Trbovlje.
Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem in vsem, ki ste ga poznali se iskreno zahvaljujemo za darovano cvetje, sveče in denarne prispevke. Posebej se zahvaljujemo VDC Zagorje za ganljiv govor. Hvala, vsem prijateljem iz Mladinskega centra Trbovlje, Internemu oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje za zadnje lajšanje njegovih bolečin, Trobentaču za odigrano tišino, Pogrebnemu zavodu Trbovlje. Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala, ker ste ga v tako velikem številu pospremili na njegov prerani grob.
Žalujoči: Oči, mami, sestra in vsi ostali sorodniki.
Umrla je naša draga
DR.OLGA DEČMAN DOBRNJIČ
Rojena 02.01.1959, stanujoča Belokranjska ul. 21 Ljubljana.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 30.03.2015 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 3, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
LJUDMILA KUNŠEK
Rojena 31.05.1934,stanujoča Log 30,Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v soboto, 28.03.2015 ob 13:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 9:00 naprej.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
LJUDMILA ROMIH
Rojena 25.08.1931,stanujoča Partizanska cesta 12,Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v petek, 27.03.2015 ob 12:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 9:00 naprej.Pogreb bo v družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
BUKOVŠEK MARIJA
rojena 29.08.1924, bivališče Okrogarjeva kolonija 5, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 30.03.2015 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
VINCENCIJA RAZPOTNIK
rojena 29.03.1932, bivališče Narof 7, Izlake.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 26.03.2015 ob 16:00 na pokopališču Izlake. Pokojna bo na dan pogreba od 08:00 dalje ležala v poslovilni vežici, na pokopališču Izlake.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage
ANE SLAVICE ČEBIN
rojene HOSTNIK
se zahvaljujemo osebju Doma Franca Salamona Trbovlje, enota Prebold in varovancem tega doma, ki ste ji v času njenega bivanja nudili strokovno in prijateljsko pomoč, kakor tudi vsem, ki ste jo obiskovali in pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za cvetje, svečke in izrečena sožalja.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2015 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani