Iskanje:
Umrl je naš dragi
JOŽEF FAJFAR
rojen 19.05.1931, stanujoč Farčnikova kolonija 9, Zagorje ob Savi, nazadnje oskrbovanec Doma starejših občanov Izlake.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v sredo, 22.05.2024 ob 12:00 na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici št. 2.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
P0slovil se je naš dragi mož, oče, brat, deda in pradeda
IVAN PODGORELEC
rojen 10.12.1938, stanujoč Dolenja vas 14 A, Zagorje ob Savi.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, bivšim sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovane sveče in drugo pomoč ter z nami sočustvovali v teh težkih trenutkih. Posebno se zahvaljujemo vnukinjama Evi za čustven govor in Nini za odpeto in zaigrano ganljivo pesem, reševalcema za nudeno vso pomoč, zdravniškemu osebju travmatološkega oddelka UKC Ljubljana za vso skrb, g. Bolte in pogrebcem za organizacijo pogreba, g. Bovhanu, cvetličarni Grošelj, ter vsem, ki ste ga imeli radi, se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame
SILVE FELE,
rojene 19.12.1957,
se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem, svojcem in njenim sodelavcem za lepo slovo na njeni zadnji poti. Hvala Zagorskim pevcem na pogrebu in pri večerni maši. Lepa hvala tudi gospodu Gregorju za opravljen obred in tudi za sodelovanje pri Zagorski maši. Zahvala tudi Zagorskemu župniku gospodu Janiju za opravljeno sveto mašo. Posebna zahvala pa gospodu župniku iz Podkuma,ki je kljub obveznostim takoj prišel v Trbovlje in pripravil našo mami k odhodu h Gospodu.
Bog vam vsem povrni.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mami, mame Marte in prababice
MARTE POLANEC
rojene 25.01.1944, stanujoče v Trbovljah,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, za izročeno sožalje, za darovano cvetje in sveče. Hvala gospe Saši za lep poslovilni govor, pevkam skupine MJAV za čustveno odpete pesmi, gospodu Lovru za odigrano tišino, cvetličarni Pegan, ter gospodu Bolte in pogrebcem za organizacijo pogreba.

Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage
MARIJE KURENT,
rojene 19.1.1945, stanujoče Savinjska cesta 41, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem za podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvala tudi vsem za podarjene svete maše.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage
MARIJE ŠOBA,
rojene 2.2.1933, stanujoče Novi dom 44b, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem za darovano cvetje in sveče ter izrečena pisna in ustna sožalja in spremstvo na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2024 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani