Iskanje:
ZAHVALA
Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče, solza, žalost in bolečina te zbudila ni, ostala je praznina, ki hudo boli.
Ob boleči izgubi žene, mami in babice
ANICE KOSTANJŠEK
rojene 6.3.1955, stanujoče Trg Franca Fakina 3, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob žalostnih trenutkih stali ob strani. Iskrena hvala Onkološkemu inštitutu Ljubljana, Zdravstvenemu domu Trbovlje, ter internemu oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje za skrb in nego v zadnjih dneh njenega življenja, da ste ji lajšali bolečine in namenjali pozornost. Hvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, še posebej se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
JOŽEF BREGAR
rojen 06.04.1938,stanujoč Na Selah 30,Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v soboto, 31.01.2015 ob 13:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 9:00 naprej.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža in brata
ANTONA ČEKADE
rojenega 4.11.1938,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje.
Iskrena hvala tudi osebju internega in negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje za nego in skrb v zadnjih dneh njegovega življenja.
Še enkrat hvala vsem, ki te ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
ANTON PREVOLŠEK
rojen 01.01.1932,stanujoč Novi Dom 64,Hrastnik.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v petek, 30.01.2015 ob 16:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici A od 11:00 naprej.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
GABRIELA LOČIČNIK
Rojena 05.02.1934,stanujoča Goriška Ulica 61,Velenje.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v petek, 30.01.2015 ob 15:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 11:00 naprej.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
BOGOMIR KOŽAR
rojen 23.05.1939, stanujoč Novi Log 7 B,Hrastnik.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek, 29.01.2015 ob 16:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 11:00 naprej.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedka

JOŽEFA SEVERJA
rojenega 29.06.1923
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.
Hvala, da ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2015 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani