Iskanje:
ZAHVALA
Ob prenehanju bitja utrujenega in plemenitega srca našega ljubega moža, očka, deda, pradeda, brata in tasta
IGNACIJA SLUGA
roj. 8. 7. 1926, stanujočega Trg revolucije 4, Trbovlje
se zahvaljujemo vsem domačim, prijateljem, sosedom, športnikom in znancem za izreke tolažbe, darovano cvetje in sveče ter številno spremstvo ob njegovem odhodu k zadnjemu počitku.

Posebno se zahvaljujemo osebni zdravnici Milici Bren - Bregar, medicinskemu osebju internega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje za zdravniško pomoč in nego.
Zahvala tudi gospodu župniku, govorniku in godbi na pihala.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ALBINA DRNOVŠEK
Rojena 03.12.1935,stanujoča Boben 13,Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek, 31.07.2014 ob 17:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici A od 13:00 naprej.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
JOŽEFA BREGAR
Rojena 19.02.1949,stanujoča Pod Javorjem 11,Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek, 31.07.2014 ob 16:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 9:00 naprej.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
PAVLA JULIJANA HRIBŠEK
Rojena 27.06.1925, stanujoča Mestni trg 10, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 30.07.2014 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 3 od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ANTON KALŠEK
rojen 18.08.1938, bivališče, Naselje na Šahtu 50, Kisovec.
Od njega se bomo poslovili v sredo, 30.07.2014 ob 11:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2014 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani