Iskanje:
Umrl je naš dragi
BOŽIDAR BAJC
rojen 30.09.1933, stanujoč Neža 23, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 21.09.2017 ob 11:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
MIRKO DRAKSLER
rojen 06.04.1928, stanujoč Naselje na Šahtu 7, Kisovec.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 21.09.2017 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ALOJZIJA BRVAR
rojena 10.12.1941, stanujoča Fakinova ulica 14, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 21.09.2017 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
PETER GRABNAR
rojen 19.02.1956, stanujoč Ul. Sallaumines 4a, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 21.09.2017 ob 15:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
DAMIAN GORIČAN
rojen 18.05.1929, stanujoč Trg revolucije 21a, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v petek, 22.09.2017 ob 13:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
JANEZ DRNOVŠEK
rojen 24.08.1949, stanujoč Krače 7, Izlake.
Od njega se bomo poslovili v petek, 22.09.2017 ob 16:00, na pokopališču Izlake. Žara bo na dan pogreba od 08:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču Izlake.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame
MARIJE KLOPČIČ
rojene 19.08.1928, stanujoče Prapreče-del 31, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, za darovano cvetje in sveče, ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se pogrebnemu zavodu Komunale Zagorje, gospodu župniku Maksimiljanu Janiju Tušaku za opravljen obred, gasilskemu društvu Kotredež, pevkam skupine MJAV in g. Srečku Sušniku za odigrano žalostinko.
Vsem še enkrat hvala.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2017 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani