Iskanje:
Umrla je naša draga
JOŽEFA TOMAŽIČ
rojena 19.03.1928, stanujoča Opekarna 20, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 29.03.2017 ob 15:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
OLGA SMRKOLJ
rojena 08.06.1932, stanujoča Cesta 9.avgusta 8 E, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 29.03.2017 z mašo zadušnico v Zagorski cerkvi sv. Petra in Pavla ob 15:00 in pogrebom ob 16:00 na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje. Hvaležno odklanjamo cvetje in sveče. V spomin lahko darujete za svete maše.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
IVAN ŠOSTER
rojen 22.01.1926, stanujoč Obrtniška cesta 8, Trbovlje.
Od njega se bomo v ožjem družinskem krogu, poslovili v četrtek, 30.03.2017 ob 11:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 3, ki bo odprta od 9:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
CVETA ZRILIĆ
rojena 10.04.1933, stanujoča Ul.sallaumines 4a, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 30.03.2017 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MARTA LAVRIČ
rojena 11.03.1937, stanujoča Ul.Sallaumines 4b, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 30.03.2017 ob 14:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
JOSIPINA REBOLJ
rojena 14.03.1926, stanujoča Dolenja vas 6, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v petek, 31.03.2017 z mašo zadušnico v Zagorski cerkvi sv. Petra in Pavla ob 15:00 in pogrebom ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Pokojna bo v sredo, 29.03.2017 od 17:30 do pogreba ležala v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Svojci hvaležno odklanjamo cvetje in sveče. V spomin lahko darujete za svete maše.
Žalujoči: vsi njeni.
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le nekje daleč, daleč je …
ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene, mamice, babice, hčere
ALENKE PERIĆ
rojene 4.9.1968, stanujoče Šuštarjeve kolonije 17, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem ter Združenju borcev NOB, Društvu invalidov, Društvu diabetikov, bivšim sodelavcem iz kuhinje vrtca Trbovlje, medicinskemu osebju v ambulanti 4 zdravstvenega doma Trbovlje ter splošni bolnišnici Trbovlje za vso pomoč, izrečena sožalja, podarjene sveče in vence, predvsem pa hvala, da ste jo z nami pospremili na njeni zadnji poti.
Zahvala tudi vsem in vsakemu posebej, ki ga nismo poimenovali in ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in nam kakorkoli pomagali.
Žalujoči: vsi njeni.
KOGAR IMAŠ RAD,
NIKOLE NE UMRE,
LE NEKJE DALEČ,
DALEČ JE...
ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega
FRANCA BEBARJA
rojenega 6.5.1948, stanujočega v Praprečah 36, Zagorje,
se iskreno zahvaljujemo Internemu oddelku v Splošni Bolnici Trbovlje in medicinskemu osebju v ambulanti št. 4 v Zdravstvenem Domu Trbovlje, za vso zdravstveno oskrbo v času njegove bolezni.
Hvala za vso pomoč, izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene sveče in cvetje ter spremstvo k njegovemu preranemu počitku.
Vsem in vsakemu posebej, ki ste počastili njegov spomin, še enkrat hvala.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi najine drage mame
KLOTILDE SELIČ
rojene 26.05.1935 iz Hrastnika.
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje ter jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2017 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani