Iskanje:
Umrla je naša draga
AMALIJA BOŽJAK
rojena 22.03.1931, stanujoča Polje 5, Zagorje ob Savi, nazadnje oskrbovanka doma starejših občanov Izlake.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 19.02.2020 ob 14:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
FRANC ČEBIN
rojen 30.10.1948, stanujoč Petelinkarjeva cesta 10, Kisovec.
Od njega se bomo poslovili v sredo, 19.02.2020 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
ALOJZIJ RAJNER
rojen 30.10.1948, stanujoč Cesta 20. julija 2, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 20.02.2020 ob 14:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ANA ŽIVKO
rojena 27.05.1927, stanujoča Marnova ulica 24, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 20.02.2020 ob 13:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Petra in Pavla in pogrebom ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Hvaležno odklanjamo cvetje in sveče. V spomin na pokojno lahko pred poslovilno vežico, pod okriljem Dobrodelnega društva fondacija svečka, darujete za Anjo in Urško za nakup invalidskih postelj.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
VINCENC SMEŠNIK
rojen 25.12.1938, stanujoč Župa 1, Dobovec.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 20.02.2020 ob 15:30 na pokopališču Dobovec. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice Dobovec, ki bo odprta od 9:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
BISERKA ŠTROK
rojena 14.10.1951, stanujoča Ribnik 17, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v petek, 21.02.2020 ob 13:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
ALOJZIJA CENCELJ
rojena 16.01.1928, stanujoča Cesta na Zlato polje 6, Kisovec.
Od nje se bomo poslovili v petek, 21.02.2020 ob 14:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Petra in Pavla in pogrebom ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob nenadni boleči izgubi naše drage žene, mame, babice in prababice
LJUDMILE ŠTROVS
rojene 17.08.1936, stanujoče Gabrsko 26, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki so sočustvovali z nami, podarili cvetje, sveče in sv. maše ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala bolniškemu osebju, Pogrebnemu zavodu, zvonarju na Sv.Planini ter g. župniku za opravljen obred. Hvala tudi pevcem in kvartetu Delavske godbe Trbovlje.

Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2020 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani