Iskanje:
Umrl je naš dragi
ROK JURŠE
rojen 25.01.1980, stanujoč Ribnik 18, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 08.06.2020 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
NADI DOLINŠEK
rojena 21.09.1964, stanujoča Majcenova cesta 28, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 08.06.2020 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MAGDALENA KOVAČ
rojena 06.08.1941, stanujoča Log 21, Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v torek, 09.06.2020 ob 12:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku, v ožjem družinskem krogu. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
VALENTIN KORIMŠEK
rojen 04.02.1952, stanujoč Ulica talcev 26, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v sredo, 10.06.2020 ob 17:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 13:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: sin Josip z družino.
ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi drage mame in stare mame
OLGE ŠINKOVEC
rojene 11.02.1939, stanujoče Farčnikova kolonija 63, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, ki ste jo pospremili na zadnji poti, darovali cvetje, sveče, svete maše in izrazili sožalje.
Najlepše se zahvaljujemo župniku za opravljen obred in sveto mašo, pevcema Marini in Franju za čudovito odpete pesmi ter pogrebni službi Komunale Zagorje.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: vsi njeni
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
DRAGOTA SMODETA
rojenega 30.04.1957, stanujočega Nasipi 38, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo dr. Štendlerjevi, patronažni sestri Katarini in vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem ter znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje, ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2020 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani