Iskanje:
Umrl je naš dragi
STANISLAV GAČNIK
rojen 10.05.1941, stanujoč Keršičeva cesta 28, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v petek, 30.09.2016 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 12:30 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
MAGDALENA JESENŠEK
rojena 31.05.1934, stanujoča Gimnazijska c.17, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 29.09.2016 ob 13:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
VIDA KASTELIC
rojena 06.06.1932, stanujoča Podkum 24, Podkum.
Od nje se bomo poslovili v petek, 30.09.2016 ob 16:00, na pokopališču na Podkumu.
Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču na Podkumu.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
DUŠAN PUSTIŠEK
rojen 23.02.1954,stanujoč Cesta Hermana Debelaka 11,Hrastnik.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek, 29.09.2016 ob 16:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 11:00 naprej.
Žalujoči: vsi njegovi.
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal.
ZAHVALA

Ob boleči izgubi
Alojza Freceta – Ojzata
rojenega 6.4.1940, stanujočega Vreskovo 41, Trbovlje
izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom iz Vreskovega, delavcem FU Hrastnik in znancem, ki ste se mu poklonili v spomin in poslednje slovo, darovali sveče, cvetje in sočustvovali z nami.
Posebna zahvala osebju Doma upokojencev Franc Salamon in Splošne bolnišnice Trbovlje, za lajšanje bolečin ob njegovi bolezni. Hvala lovskemu pevskemu zboru, rogistu in lovcem Lovskega društva Trbovlje za lepo opravljen obred in za besede slovesa ter pogrebni službi Komunale Trbovlje. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža in očeta
JOŽEFA SLADIČA
rojenega 16.3.1940, stanujočega Gabrsko, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, za izraze sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala tudi pevcem,in gospodu župniku za opravljen obred.
Žalujoči: žena Jaga in sin Žarko.
© 2009 - 2016 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani