Iskanje:
So.
Vsi, ki jih radi imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej
živijo.
So in tu ostanejo.
(J. Medvešek)
ZAHVALA

Ob izgubi drage žene, babice, mame in tašče
LJUDMILE PREK, roj. Strajnar,
stanujoče Izlake 56, Izlake,
se zahvaljujemo dežurni zdravnici Nini Pokorn, reševalcu Igorju, internemu oddelku SB Trbovlje, ga. Nadi Zupan in osebni zdravnici dr. Urški Medved. Iskrena zahvala vse sosedom, prav posebej Zdenki Hribar, sorodnikom, vsem prijateljem in znancem, sodelavkam in sodelavcem kolektiva DSO Izlake, za vso moralno podporo, izraze sočutja, za darovano cvetje in sveče. Zahvala župniku za cerkveni obred, pogrebni službi Komunale Zagorje, cvetličarni Pegan za cvetje in govor, pevcem iz Trbovelj in g. Sušniku za odigrani žalostinki. Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.
Žalujoči: vsi njeni
© 2009 - 2018 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani