Iskanje:
Umrl je naš dragi
MILAN PODBREGAR
rojen 15.06.1954, stanujoč Obrtniška cesta 5, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v petek, 17.07.2020 ob 13:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
LEOPOLDA KOVAČ
rojena 13.11.1941, stanujoča Trg revolucije 2a, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 20.07.2020 ob 14:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Svojci hvaležno odklanjajo sveče.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
ZDENKA ŠINTLER
rojena 02.05.1948, stanujoča Trg revolucije 15, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 20.07.2020 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni...
Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni...
Ob boleči izgubi našega dragega
VEKOSLAVA HANŽIČA
rojenega 17.4.1956, stanujočega na Trgu revolucije 2a, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, kolektivu Delavskega doma Trbovlje, za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in iskrene stiske rok ter tolažilne besede.Posebno se zahvaljujemo govornici za toplo prebrane besede slovesa, izvajalcu Tišine na trobenti, Urgentnemu oddelku Trbovlje in Pogrebni službi Komunale Trbovlje.

Še enkrat hvala vsem, ki ga imate radi in ga boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njegovi.
ZAHVALA
S svojim smehom
vsakega osrečiti si znal,
a pred usodo
sam nezmožen si ostal>
Ob prerani izgubi našega brata, strica, soseda, bratranca, prijatelja
MARTINA - TINETA LAMPERJA
rojenega 10.10.1959, stanujočega Čeče 37, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo sosedom, prijateljem, sorodnikom, sovaščanom in znancem, za vso podporo in pomoč v težkih trenutkih slovesa. Posebna zahvala gre Tinetovim sodelavcem iz Spektre 9, posebej direktorju Urbanu Moljku, in Juliju Zavrlu, ter Janezu Jagru za vso podporo ob slovesu.
Zahvala govornici Karolini Senčar za izrečene besede slovesa, Župniku Tomažu Šojču za lepo opravljen obred, ter trobentaču za odigrano tišino.

Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami.
Žalujoči: vsi njegovi.
Srečamo se spet nekoč na oni strani mavrice...
ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega
PAVLETA POTOKARJA
roj. 1.7.1927
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem, ZB za vrednote NOB, KS Jože Marn, sodelavkam Spara Zagorje, cvetličarni Lenarčič za izrečena sožalja in darovane sveče, pevkam, g. Sušniku ter pogrebni službi Komunale Zagorje za spoštljiv poslovilni obred.
Žalujoči: vsi njegovi
© 2009 - 2020 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani