Iskanje:
Umrla je naša draga
ANA ČEŠEK
rojena 01.08.1923, stanujoča Ulica talcev 32, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 21.11.2019 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 12:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
JOŽICA ZUPANČIČ
rojena 27.08.1931, stanujoča Kovinarsko naselje 1a, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v petek, 22.11.2019 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ANĐELKO PETRUŠIĆ
rojen 06.07.1946, stanujoč Farčnikova kolonija 34, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v petek, 22.11.2019 ob 14:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
IVANA LAZAR
rojena 20.05.1929, stanujoča Farčnikova kolonija 76, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v petek, 22.11.2019 ob 14:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Petra in Pavla in pogrebom ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Pokojna bo na dan pogreba od 09:00 dalje ležala v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje. Svojci hvaležno odklanjamo cvetje in sveče. V spomin lahko darujete za svete maše.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
ANICA UDOVČ,
rojena 23.06.1928, stanujoča Novi log 19 a, Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v soboto, 23.11.2019 ob 11:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 9:30 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
JOŽEFA WOLF,
rojena 10.03.1932, stanujoča Trg borcev NOB 18, Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v soboto, 23.11.2019 ob 12:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici A, od 10: 00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
EMA PILIH,
rojena 20.02.1938, stanujoča Podkraj 80, Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek, 25.11.2019 ob 14:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici A, od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
JOŽE ŠUBI,
rojen 04.08.1959, stanujoč Log 3, Hrastnik.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek, 25.11.2019 ob 15:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo večno ostal.
Ob boleči izgubi naše mame
MARIJE ZORE REPOVŽ
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. Posebna zahvala tudi g. župniku Mrak Janezu za lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo. Zahvala pevkam in vsem ostalim. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
RUDIJA TOMŠETA
rojenega 30.01.1943, stanujočega Novi Dom 32a, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in vsem, ki ste se mu poklonili in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani