Iskanje:
Umrl je naš dragi
OMER - DRAGO RIZVIČ,
rojen 15.10.1933, stanujoč Log 28 e, Hrastnik.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v soboto, 23.03.2019 ob 12:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je...
Ob boleči izgubi našega dragega očeta, tasta, dedka
ANTONA KUREŽA
se zahvaljujemo vsem, ki ste mu izkazali spoštovanje in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Iskrena hvala gospe Saši Pegan za poslovilni govor, gospodu župniku in pogrebni službi Zagorje za lepo opravljen obred, rudarskemu društvo Srečno Zagorje, rudarskemu pevskemu zboru Loški glas ter zborovodkinji Alenki Pavlič Flere in trobentaču Mateju Bovhanu. Hvala tudi osebju Internega oddelka SB Trbovlje.
Sinova Miran in Tonči z družinama
Ni res, da je odšel - nikoli ne bo!
Ujet v naša srca z najlepšimi spomini
bo vsak naš korak spremljal v tišini.
ZAHVALA

Ob boleči izgubi očeta in dedka
MILANA OCEPKA
rojenega 09.03.1938, stanujočega Cesta zmage 12 B, Zagorje,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njemu v spomin in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za izrečene besede in misli vseh, ki ste nam stisnili roke in bili z nami.
Žalujoči: vsi njegovi.
Srce je omagalo, dih je zastal
a na tebe mami spomin bo večno ostal
ZAHVALA

Ob boleči izgubi najine drage mami
OLGE SIMONČIČ
rojene 25.10.1926, stanujoče Cesta Otona Zupančiča 4, Zagorje ob Savi,
se zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so nama stali ob strani, nudili neizmerno pomoč, izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče in vsem ki ste najino mami pospremili na njeni zadnji poti.
Zahvala osebju ZD Zagorje za posredovano hitro pomoč, moškemu pevskemu zboru Loški glas z zborovodkinjo Alenko Pavlič Flere, Srečku Sušniku za odigrane žalostinke in pogrebnemu zavodu Komunale Zagorje za lepo izveden pogreb.
Hčerka Olga in sin Janez
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani