Iskanje:
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega ata in tasta
ANTONA PIŠKA
z Izlak,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, tolažilne besede v težkih trenutkih in spremstvom na njegovi zadnji poti.
Hvala ga. Joži za govor, g. župniku za obred, pevcema za izbrane in zapete pesmi, vsem, ki ste nam pomagali in vas nismo omenili ter pogrebnemu zavodu za organizacijo pogreba.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: žena Marija, sin Aleš in hči Marija z družinama
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega očeta, tasta, dedka in pradedka
Ivana TOLARJA
čevljarja v pokoju iz Trbovelj,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, Zvezi borcev ter Društvu izgnancev Slovenije 1941 -1945 za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, tolažilne besede v težkih trenutkih in spremstvom na njegovi zadnji poti.
Hvala govorniku za govor, pevcem za izbrani in zapeti pesmi, trobentaču za zaigrano Tišino ter pogrebnemu zavodu za organizacijo pogreba.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: sinova Lovrenc in Iztok, snaha Sonja, vnukinje Danijela, Helena in Maja, pravnuki Marin, Dino, Tihana, Jernej in Tadej
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani