Iskanje:
Umrla je naša draga
KOKOT KARLINA - DRAGA
rojena 29.11.1928, stanujoča Pod Ostrim vrhom 39, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 16.10.2019 ob 11:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
MARTIN PAVLIČ
rojen 19.11.1941, stanujoč Naselje na Šahtu 20, Kisovec.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 17.10.2019 ob 14:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ALOJZIJA SLAVICA DROLC
rojena 20.04.1931, stanujoča Loke pri Zagorju 19, Kisovec.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 17.10.2019 ob 15:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Petra in Pavla in pogrebom ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Ni te več na vrtu, ne v hiši, nič več glas se tvoj ne sliši, če lučko na grobu upihnil bo vihar, v naših srcih je ne bo nikdar.
ZAHVALA

Ob izgubi drage žene, mamice, babice in sestre
BLANKE DRNOVŠEK
rojene 04.06.1963, stanujoče Jesenovo 38, Čemšenik,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijeteljem znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje, svete maše ter pokojno v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala g. župniku za opravljen obred, zdravnici dr. Pokornovi in sestri Neli za zdravljenje, govornici ga. Saši Pegan za poslovilne besede, pevcem iz Polšnika za zapete pesmi, trobentaču g. Bovhanu za odigrano žalostinko in pogrebni službi Komunale Zagorje.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame
BRIGITE GRADIŠEK
rojene 29.09.1925, stanujoče Ostenk 17, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, za darovane maše, sveče in cvetje ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala tudi gospodu župniku.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani