Iskanje:
Umrla je naša draga
MARIJA LIPOVŠEK,
rojena 05.09.1958, stanujoča Plesko 2 a, Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek, 18.02.2019 ob 15:30 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
DRAGICA JUDEŽ
rojena 19.08.1934, stanujoča Dolenja vas 17, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v torek, 19.02.2019 ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
ANGELA MALI
rojena 22.05.1928, stanujoča Spodnji Prhovec 2, Izlake.
Od nje se bomo poslovili v torek, 19.02.2019 ob 15:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Jurija in pogrebom ob 16:00 na novem pokopališču Izlake. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču Izlake.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice
VIKTORIJE BERTE KAHNE
rojene 03.12.1926, stanujoče Dom in Vrt 21, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče, svete maše in darove za oltar župnijske cerkve. Posebna zahvala župnikoma , Tomažu in Ivanu za opravljen obred, cerkvenim pevcem, govornici Mojci, trobentaču ter pogrebnemu osebju, posebno še gospodu Leonu.
Hvala še enkrat vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Vedno bo v naših srcih.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Življenje kdaj kruto se z nami igra,
nam kdaj podari, pa tisto spet vzame,
s tem nož nam zasaja v sredino srca,
pretežka bremena nam daje na rame.
Ob nenadni, tragični in nenadomestljivi izgubi našega
DORIANA KMET-A,
rojen 19.06.1978, stanujoč Brdce 23, Dol pri Hrastniku,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih in bolečih trenutkih stali ob strani, ga pospremili na njegovi zadnji poti in nudili moralno in čustveno oporo. Hvala tudi za vsa izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala g. župniku za opravljen obred g. Žibretu za odigrano Tišino ter pevcem za odpete žalostinke.

Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice
FRANČIŠKE WOHLFOND,
rojene 14.01.1931, stanujoče Trubarjev dom upokojencev, Loka pri Zidanem mostu,
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem , ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali žalne sveče in cvetje ter jo pospremili na njeni zadnji poti.
Zahvaljujemo se Vzgojno varstvenemu zavodu Hrastnik, osebju Zdravstvenega doma Hrastnik, osebju Trubarjevega doma upokojencev v Loki, govornici za poslovilni govor, gospodu župniku za opravljen obred, moškemu kvartetu za odpete pesmi in godbeniku za odigrano skladbo.
Žalujoči:hčerki Frida Zaletel in Cvetka Merzel z družinama in ostalo sorodstvo.
ZAHVALA
In pride dan, ko se končajo, zadnje upajoče sanje.
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, brata, strica in nečaka
LEVEC JANEZA
rojenega 15.11.1942, stanujočega Kešetovo 4, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem,sosedom in nekdanjim sodelavcem Komunale Trbovlje za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sveče in vsem ki so sočustvovali z nami ter za spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala tudi Pogrebnemu zavodu Trbovlje, trobentaču za odigrano žalostinko, osebju Nevrološke klinike Ljubljana ter Internemu oddelku SB Trbovlje za zdravljenje in vso skrb v času njegove bolezni.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
PETRA MAJDIČA
rojenega 12.11.1952, stanujočega Cesta 15. aprila 32, Kisovec,
se iskreno zahvaljujemo hitri pomoči NMP Zagorje, dr. Kralju, UKC Ljubljana, osebju bolnišnice Trbovlje, vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, podjetju Bartec Varnost, kolektivu O.Š. Toneta Okrogarja za izrečeno sožalje, darovanja cvetja in sveč. Hvala vsem, ki ste sočustvovali z nami, ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala župniku Janezu za opravljen obred, pevcema Franju in Marini, govornici Saši, ter pogrebnemu osebju Komunale Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
OB BOLEČI IZGUBI NAŠE DRAGE
VIDE SENČAR
rojene 23.8.1931, stanujoče Čeče 93, Hrastnik.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, predstavnikom združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik in znancem, ki so sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje, ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala gospodu župniku za opravljen obred.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame, babice, sestre
ŠKERBIC JOŽEFE
rojene 25.09.1929, stanujoče Kešetovo 4, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, delavcem in upokojenkam otroškega oddelka SB Trbovlje ter sosedom, ki so sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče in cvetje ter jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani