Iskanje:
Umrl je naš dragi
ALEKSANDER KLOPČIČ
rojen 24.03.1950, stanujoč Savinjska cesta 37, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 21.01.2021 ob 15:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
MARIJA ROZINGER
rojena 25.01.1935, stanujoča Prapreče del 5a, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v petek, 22.01.2021 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
FRANC ALEŠ
rojen 27.05.1945, stanujoč Loke pri Zagorju 31, Kisovec.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v petek, 22.01.2021 ob 13:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
PAVLA KREŽE
rojena 03.05.1946,stanujoča Krnice19 1430 Hrastnik
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v petek, 22.01.2021 ob 14:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
FANI BRANKA RAVNIKAR
rojena 06.01.1957, stanujoča Ravenska vas 22, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v petek, 22.01.2021 ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 15:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
DVORŠEK BEDENIK MARIJA
rojena 25.12.1930 Slatno11 1431 Dol pri Hrastniku,oskrbovanka DSO Prebold
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v soboto, 23.01.2021 ob 11:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ANDREJ VRBNIK,
rojen 20.02.1938, stanujoč Log 3, Hrastnik.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek, 25.01.2021 ob 11:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku, v ožjem družinskem krogu. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
SLAVA ŽAGAR
rojena 29.09.1948, stanujoča Kolonija 1. Maja 17, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 25.01.2021 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ALOJZIJ KUKEC
rojen 05.02.1939, stanujoč Cesta zmage 26, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v torek, 26.01.2021 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara na dan pogreba ne bo v poslovilni vežici.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ANGELA MRAK, roj. BOROVŠAK,
rojena 19.8.1934, stanujoča Kal 5, Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v torek, 26.01.2021 ob 14:30 na pokopališču Dol pri Hrastniku, v ožjem družinskem krogu. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici, B, od 12:30 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MARIJA SOTLAR
rojena 03.07.1922, stanujoča Potoška vas 34, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v sredo, 27.01.2021 ob 10:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni
Umrl je naš dragi
FRANC BRVAR
rojen 09.07.1959, stanujoč Spodnji Šemnik 11, Kisovec.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu, 29.01.2021 ob 13:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:30 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
MARIJA MRAK
rojena 28.10.1940, stanujoča Prešernova cesta 44, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v petek, 29.01.2021 ob 14:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 12:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ALOJZ GOMILAR
rojen 27.09.1947, stanujoč Čolnišče 53, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v petek, 29.01.2021 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 13:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
FRANČIŠKA RUPAR
rojena 15.11.1931, stanujoča Cesta Zmage 14, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v petek, 29.01.2021 ob 15:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 14:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
SLAVKO IZGORŠEK
rojen 14.12.1930, stanujoč Prapreče 4, Trbovlje, nazadnje prebival v Bevškem 44 C, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v soboto, 30.01.2021 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
NADA KUKOVICA
rojena 22.08.1952, stanujoča Dolenja vas 5, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v soboto, 30.01.2021 ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 15:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
JOŽE MERZEL
rojen 11.03.1969, stanujoč Keršičev hrib 4, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 01.02.2021 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Pogreb bo v družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
JOŽEF MERZEL
rojen 05.02.1943, stanujoč Keršičev hrib 4, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 01.02.2021 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Pogreb bo v družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame babice, prababice, tašče in sestre
IVANKE OSREDKAR
rojene 13.11.1930, stanujoče Bevško 72, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sveče, župniku, godbi Trbovlje in pogrebni službi komunale Zagorje za organizacijo pogreba.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob nenadni izgubi naše drage
NUŠE KNEZ
rojene 31.07.1979, stanujoče Dobovec 9, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, SD Kum Dobovec in društvu Invalidov Trbovlje, za ustna in pisna sožalja v teh težkih trenutkih, ko so se ji še zadnjič poklonili v slovo. Zahvala Nini Jamšek za poslovilni govor. Posebna zahvala gasilcem PGD Dobovec, ki so našo Nušo tako lepo pospremili na njeni zadnji poti.

Nuša vedno boš ostala v naših srcih.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči, le večna lučka še gori.
Ob izgubi naše drage mame , babice, prababice, tašče in sestre
TEREZIJE IZGORŠEK
rojene 22.09.1932, stanujoče Prapreče 4, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče in za besede tolažbe. Posebna zahvala dr. Sotlarju, reševalcem in urgentnim zravnikom ZD Trbovlje in zdravstvenemu osebju SB Trbovlje. Ga. Marini in g. Franju se zahvaljujemo za prekasno petje in g. Bovhanu za odigrano žalostinko. Hvala gospodu župniku Janiju za lepo opravljen obred in pogrebni službi komunale Zagorje za organizacijo.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našo mamo v mislih in skupaj z nami pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi ter jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Težko je in boli,
ko te nekdo zapusti.
A v srcu zapisan spomin
naj nikoli na zbledi.
Ob boleči izgubi naše drage mami, babi, sestre, tetke
EMILIJE PETEK
rojene 16.01.1952, stanujoča Cesta Borisa Kidriča 4 B, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, znancem, sosedom, sodelavcem za izrečena pisna in ustna sožalja, za darovane sveče, cvetje, gospe Saši Pegan za poslovilne besede, Franju in Marini za odpete pesmi in pogrebni službi komunala Zagorje za organizacijo pogreba.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, babice in prababice
ERNESTINE ŽERKO
rojene 16.07.1925, stanujoče Selo pri Zagorju 23, Zagorje ob Savi, nazadnje oskrbovanka Doma starejših občanov Izlake,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za pisna in izrečena ustna sožalja, za sveče in cvetje. Posebej se zahvaljujemo osebju DSO Izlake za nego in skrb, pogrebni službi komunale Zagorje za organizacijo pogreba ter Marini in Franju za odpete pesmi.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2021 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani