Iskanje:
Umrla je naša draga
ANA MARIJA KOKALJ
rojena 01.07.1928, stanujoča Kolonija 1.maja 21, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v petek, 12.02.2016 ob 14:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 3, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
PAVLA ROZMAN
rojena 17.01.1937, Izlake 15, Izlake.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 11.02.2016 ob 15:00, na pokopališču Izlake. Žara bo na dan pogreba od 08:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču Izlake.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
FRIDERIKA ZALETEL
rojena 06.12.1921,stanujoča Podkraj 77,Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v torek, 09.02.2016 ob 16:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 12:00 naprej.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
JULIJANA FLISEK
rojena 19.02.1926,stanujoča Log 2,Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v torek, 09.02.2016 ob 15:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežic A od 12:00 naprej.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
MILOŠ DOLINAR
rojen 19.04.1950, stanujoč Griže 32, Griže.
Od njega se bomo poslovili v torek, 09.02.2016 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 3, ki bo odprta od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob izgubi drage mame, babice in prababice
JOŽEFE GROŠELJ
rojene 14.03.1924, stanujoče Ribnik 22, Kisovec
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje in pokojno v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: Joži in Marjan z družinama
ZAHVALA
Ob odhodu naše drage
ANICE PEGAN
rojene 12.01.1943, stanujoče Trg Pohorskega bataljona 9, Kisovec,
se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.
Blažili ste našo bol ob zadnjem slovesu in počastili spomine nanjo.
Hvala Vam!
Hči Saša, vnukinja Dunja, sestra Joži in ostali žalujoči
ZAHVALA
Je čas, ki dá.
Je čas, ki vzame.
Je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine, ko zasanjaš se v spomine.
Ob boleči izgubi našega dragega moža , očeta in dedka
RADOVANA IVA ČEHA
rojenega 26. 6. 1942, bivališče Cesta 15. aprila 26, Kisovec
se lepo zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje in sveče ter ustno in pisno izrazili sožalje. Zahvaljujemo se govorniku za lepe poslovilne besede, pevcem za ganljivo petje, trobentaču za zaigrano žalostinko in pogrebni ekipi podjetja Komunala Zagorje.

Iskrena hvala vsem in vsakomur posebej.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2016 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani