Iskanje:
Umrl je naš dragi
ALFONZ PRAUNSEIS
rojen 10.02.1942, stanujoč Obrtniška cesta 11, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 17.05.2021 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
MARIJA KOŠALIN
rojena 03.03.1938, stanujoča Ostenk 22, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 19.05.2021 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
ANA POGAČNIK,
rojena 22.04.1952, stanujoča Cesta 1, maja 69, Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 19.05.2021 ob 14:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku, v ožjem družinskem krogu. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 12:00 dalje.

Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MARIJA SMRKOLJ
rojena 21.09.1931, stanujoča Ribnik 3, Kisovec.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v četrtek, 20.05.2021 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.
ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, moža, dedka in pradedka

LEOPOLDA ZORETA
rojenega 28.09.1933, stanujoč Dolenja vas 3, Zagorje ob Savi,
se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, za izrečene besede sožalja, za darovane sveče, cvetje in svete maše. Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku Janiju Tušaku za lepo opravljen obred in izrečene besede, pevcem iz Polšnika za odpete pesmi in ga. Saši za poslovilni govor.
Zelo ga bomo pogrešali, vendar smo hvaležni, da smo bili del njegovega življenja.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedka
IVANA KUNSTEKA
rojenega 24.04.1944, stanujočega Cesta zmage 12 b, Zagorje ob Savi,
se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem, za izrečene besede utehe, sožalja. Hvala Vam, ki ste se mu poklonili, darovali cvetje, sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala častni straži rudarjem in planincem. Hvala pogrebni službi za lepo opravljen poslovilni obred.

V naših srcih bo ostal za vedno.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob nenadni boleči izgubi
JANEZA GREBENCA
rojenega 21.9.1944, stanujočega Ostenk 28, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, in znancem ter vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih trenutkih, nam izrazili sožalje, za vse darovano, ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo Covid oddelku SB Trbovlje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
VIKTORJA ŽAGARJA
rojenega 11.7.1939, stanujočega Planinska vas 10, Trbovlje.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, za nesebično pomoč ob teških trenutkih, vsem, ki ste se mu poklonili izrazili sožalje, ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala pogrebnemu zavodu, gospodu župniku in trobentaču za odigrano žalostinko.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
ob nenadomestljivi izgubi našega
OTA VIKTORJA JURAJA
rojenega 03.02.1944, stanujočega Partizanska cesta 27, Trbovlje,
se iskreno zahvalujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ko so se mu poklonili, izrazili pisno ali ustno sožalje darovali sveče in cvetje ter ga pospremili na njegovo zadjo pot.
Zahvala pogrebnemu zavodu govorniku gospodu A.Ferjaniču in trobentaču za odigrano melodijo.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2021 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani