Iskanje:
ZAHVALA
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in pradedka
ŠTEFANA OBERČA
rojenega 24.12.1940, stanujočega Cesta 20. julija 28, Zagorje ob Savi
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijeteljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno svetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala ZD Zagorje, Spolšni bolnišnici Trbovlje ter UKC Ljubljana za zdravljenje in lajšanje bolečin ob njegovi hudi bolezni.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Nihče ne ve,
kako prazno je
in kako hudo boli,
ko te ni.
ob boleči izgubi naše drage mame
ANE POLC rojene BANTAN
roj. 15.7.1922, stanujoča Selo pri Zagorju 47/a, Zagorje ob Savi
se z žalostjo v srcu iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, podarjene sveče ter cvetje in za izrečene besede tolažbe. Posebno se zahvaljujemo Zdravstvenemu domu Zagorje, dr. Francu Novaku in patronažni sestri ga. Vovkovi. Zahvaljujemo se tudi krajevni organizaciji Zvaze borcev Selo-Kotredež - praporščaku, Združenju borcev za vrednote NOB - Zagorje, tov. Milošu Prosencu, Internemu oddelku SB Trbovlje, dr. Brglezovi in dr. Košuti, pevcem iz Polšnika, godbeniku za odigrano tišino in vsem zaposlenim v Pogrebni službi Komunale Zagorje za sočutno opravljeno delo.
Žalujoči: sinova Drago in Marjan z družinama
ZAHVALA
Spomimi so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J.W.Goethe)
ob nenadnem in bolečem slovesu našega dragega
FRANCA PAVLIČA
rojenega 16.8.1939, stanujoč Zavine 11, Kisovec
se iskreno zahvaljujemo za vso podporo, pomoč in izkazane pozornosti vsem, ki ste nam ob tragičnem dogodku stali ob strani: g. Petru Drnovšku, dr. Lesar Cilenškovi in reševalni ekipi Zdravstvenega doma Zagorje, gasilcem PGD Loke in sosedom. Najlepša hvala vsem zaposlenim v Pogrebni službi Komunale Zagorje za sočutno opravljeno delo, g. Mateju Bovhanu za odigrane žalostinke, Rudarskemu pevskemu zboru "Loški glas" za lepo odpete pesmi in g. Tinetu Kralju za tolažilne besede slovesa, kolektivoma RTH in Lisce Sevnica za podporo in razumevanje. Še posebej se zahvaljujemo župnikoma g. Janezu Mraku in g. Gregorju Celestinetu za lepo opravljen obred. Naša zahvala za darovano cvetje, sveče in izrečena sožalja je namenjena tudi sorodnikom, sosedom, prijateljem in vsem, ki ste se poslovili od našega moža in ata in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: žena Minka, sin Franci in hči Helena z družinama
© 2009 - 2016 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani