Iskanje:
Umrla je naša draga
DESANKA DROLC
rojena 07.01.1935, stanujoča Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 25.04.2019 ob 14:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 12:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MIROSLAVA RACKI,
rojena 25.3.1931, stanujoča Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek, 25.04.2019 ob 15:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
MATJAŠIČ JOŽEF
rojen 19.03.1944, stanujoč Log 28b, 1430 Hrastnik.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek, 25.04.2019 ob 16:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici A, od 13:00 dalje.

Svojci se svečam odpovedujejo.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
LUDVIK PIŠLJAR
rojen 28.06.1947, stanujoč Klek 10, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 25.04.2019 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
ŠTEFAN GYURA
rojen 31.03.1950, stanujoč Smučidol 2, Izlake.
Od njega se bomo poslovili v petek, 26.04.2019 ob 14:00, na pokopališču Izlake. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču Izlake.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
ŽIVKO NIKOLOV,
rojen 13.03.1941, stanujoč Belovo 1, 3270 Laško.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v petek, 26.04.2019 ob 16:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
ROBERT LESKOVŠEK
rojen 13.12.1978, stanujoč Ulica pri Vodnjaku 5, Koper.
Od njega se bomo poslovili v petek, 26.04.2019 ob 17:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
VILJEM ŽNIDARŠČIČ
rojen 14.10.1939, stanujoč Ul.Sallaumines 4a, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 29.04.2019 ob 14:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega očeta, dedka
ALOJZA URBANIJE
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam pomagali, izrekli sožalje, darovali sveče. Zahvala gospodu župniku iz Kisovca za lepo opravljen obred, pevcem Loškega glasa za ganljivo zapete pesmi, Saši Pegan za izrečene ganljive besede slovesa. Zahvala tudi cvetličarni Pegan, pogrebni službi, sodelavcem, sodelavkam.Lepa hvala tudi vsem, ki ste kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali in ste našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsem še enkrat hvala!
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob izgubi moža, očeta, tasta in starega očeta
ALOJZIJA RAZPOTNIKA
rojenega 22.06.1931, stanujočega Cesta 20. julija 26, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrazili sožalje, darovali cvetje ter sveče in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi vsem, ki ste sožalje izrekli pismeno. Zahvaljujemo se g. župniku za mašo zadušnico in opravlje obred ob pogrebni slovesnosti. Hvala pevcem za lepo petje v cerkvi, trobentaču za zaigrano žalostinko ter pogrebni službi za opravljeno delo ob pogrebu. Hvala podjetju Elektro Trbovlje za darovano cvetje, PGD Zagorje mesto in PGD Izlake za darovano cvetje, sveče in spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi osebju Reševalne postaje Zagorje ob Savi in vsem, ki so se poklonili v njegov spomin.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta
ZAJC JOŽEFA
rojenega 07.09.1935, stanujočega Loke 15a, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, nekdanjim sodelavcem in vsem, ki ste se mu poklonili in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi ljubega moža, očeta, dedota in tasta
KALUDER FRANCA,
rojenega 12.9.1950, stanujočega Log 28/c, Hrastnik,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izraženo sožalje, darovane sveče in cvetje, ter spremstvo na njegovi zadnji poti.
Zahvala ZD Hrastnik, Dr. Fabijanu in dr. Kalanovi, ter osebju SB Trbovlje za skrb in pomoč ob njegovi bolezni.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega očeta, dedka, pradedka in prijatelja
MARIJANA KOŠIRJA
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izraženo sožalje, darovane sveče, ter spremstvo na njegovi zadnji poti.
Iskreno hvala vsem zaposlenim v domu Franca Salamona in internemu oddelku bolnišnice Trbovlje.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani