Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje - 14-dnevni arhiv

Kdor živi v spominu drugih ni mrtev, je samo oddaljen. Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. (Kant)
Umrl je naš dragi
MIHA VAJDIČ
rojen 08.09.1934, stanujoč Trg Revolucije 3, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v sredo, 16.01.2019 ob 15:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
PERC ANTONIJA
rojena 17.01.1947, stanujoča Vreskovo 32a, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v četrtek, 10.01.2019 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
AVGUST ČEKADA
rojen 24.05.1951, stanujoč Ulica Sallaumines 9a, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v petek, 11.01.2019 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.

Pogreb bo potekal v družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
LEOPOLD KNEZ
rojen 05.02.1936, stanujoč Kešetovo 7, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v petek, 11.01.2019 ob 15:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 13:30 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
JUSTA POZNIČ
rojena 07.06.1929, stanujoča Ulica Sallaumines 3b, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 14.01.2019 ob 15:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
SAMO BEC
rojen 24.09.1958, stanujoč Nasipi 23, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v torek, 15.01.2019 ob 15:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 09:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ERIKA KOSTANJŠEK
rojena 23.03.1942, stanujoča Keršičeva cesta 21, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 17.01.2019 ob 13:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
SUZANA KOŠIR
rojena 04.01.1979, stanujoča Trg Revolucije 2a, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 17.01.2019 ob 15:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ERVIN BELINA
rojen 01.07.1943, stanujoč Ribnik 18, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v petek, 18.01.2019 ob 15:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Sonček naš, nisi odšel, z nami boš živel...
Ob boleči izgubi
BRANKA ŠIMENCA
rojenega 03.12.1956, stanujočega Partizanska cesta 16, Trbovlje.
Iskrena hvala prijateljem, znancem, patronažni in reševalni službi, zdravnici dr.Rinkovi, zdravstvenemu tehniku Denisu v ZD Trbovlje, Onkološkemu inštitutu - oddelku H2 Ljubljana, zdravnici dr.Čirič, družinam Omerzel, Srnec, Vutkovič, Knapič, Žibert, Ban, Štojs, Kranjc, Milanc. Šimenc Veri in Romanu, podjetju FB Mont Trbovlje, Pogrebnemu zavodu Trbovlje, župniku in vsem, ki ste mi stali ob strani. Še posebna zahvala sodelavcem in sodelavkam podjetja Rudis Trbovlje, ki ste me psihično in finančno podpirali vseskozi Brankotove bolezni.
Žalujoči: Jelka
ZAHVALA
Ob boleči izgubi
FRANCA KLANŠKA
rojenega 16.11.1952, stanujočega Golovec 42, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga tako številčno še zadnjič obiskali v poslovilni vežici, darovali cvetje, sveče in darove, ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.Hvala župniku za opravljen obred slovesa ter kolektivu Pogrebne službe Trbovlje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi mame, babice in prababice
IVANKE GABRIJEL
rojene 8.8.1931, stanujoče Trg Franca Fakina 28, Trbovlje
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje in jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala zdravniškemu in zdravstvenemu osebju, ki ste ji pomagali pri lajšanju bolezni. Hvala govorniku, godbi in trobentaču za lepo opravljen obred.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
ROKA CESTNIKA
rojenega 4.6.1943, stanujočega Dom in vrt 32, Trbovlje
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem in vsem, ki ste se mu poklonili in ga pospremili na zadnji poti. Še posebej se zahvaljujemo dr. Tomažu Uršiču ter osebju SB Trbovlje. Hvala g. župniku za opravljen obred, govornici, skupini Mijav in trobentaču za odpete in odigrane žalostinke.
Žalujoči: vsi njegovi.
Nazaj na osmrtnice


Ime in priimek Rojstvo Pokopališče Vežica Datum pogreba Ura
MIHA VAJDIČ 08.09.1934 Gabrsko 1 od 13:00 dalje 16.01.2019 15:00
PERC ANTONIJA 17.01.1947 Gabrsko 2 od 11:00 dalje 10.01.2019 12:00
AVGUST ČEKADA 24.05.1951 Gabrsko 1 od 10:00 dalje 11.01.2019 12:00
LEOPOLD KNEZ 05.02.1936 Gabrsko 2 od 13:30 dalje 11.01.2019 15:30
JUSTA POZNIČ 07.06.1929 Gabrsko 1 od 12:00 dalje 14.01.2019 15:30
SAMO BEC 24.09.1958 Gabrsko 2 od 09:00 dalje 15.01.2019 15:30
ERIKA KOSTANJŠEK 23.03.1942 Gabrsko 1 od 11:00 dalje 17.01.2019 13:00
SUZANA KOŠIR 04.01.1979 Gabrsko 2 od 10:00 dalje 17.01.2019 15:00
ERVIN BELINA 01.07.1943 Gabrsko 1 od 13:00 dalje 18.01.2019 15:30
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani