Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje - 14-dnevni arhiv

Umrla je naša draga
ANA MEDVEŠEK roj. PEŠL
rojena 22.05.1953, stanujoča Opekarna 17, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 22.05.2023 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1., ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ERNEST MOLAN
rojen 13.07.1952, stanujoč Trg revolucije 24, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 25.05.2023 ob 16:00, na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1.,ki bo odprta od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
MARIJA PEVEC
rojena 05.08.1951, stanujoča Trg Franca Fakina 36, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 31.05.2023 ob 15:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1., ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega moža, brata, strica
ZUPAN PAVLA
rojenega 1.7.1952, stanujočega Knezdol 4, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom in znancem za vso podporo in pomoč ob težkih trenutkih slovesa. Hvala reševalcem za nesebično pomoč. Posebna zahvala Robiju Zupanu za vso podporo ob slovesu.
Vsa toplina njegovega srca bo ostala za vedno z nami.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi moje mami
ANICE MEDVEŠEK, roj. PEŠL
rojene 22.5.1953, stanujoče Opekarna 17, Trbovlje,
se iz srca zahvaljujem vsem, ki ste ji/mi ob njeni težki bolezni stali ob strani. Hvala vsem prijateljem, sorodnikom, sodelavcem in sosedom za vse tolažilne besede, izrečena sožalja, stiske rok in objeme. Zahvaljujem se za cvetje, sveče in prispevke, ki ste jih namenili. Posebna zahvala gre tudi uslužbencem Doma upokojencev v Trbovljah in dr. Logarjevi, za njihovo skrb in nego.
Žalujoči: vsi njeni.
Nazaj na osmrtnice


Ime in priimek Rojstvo Pokopališče Vežica Datum pogreba Ura
ANA MEDVEŠEK roj. PEŠL 22.05.1953 Gabrsko 1. od 12:00 dalje 22.05.2023 16:00
ERNEST MOLAN 13.07.1952 Gabrsko 1. od 13:00 dalje 25.05.2023 16:00
MARIJA PEVEC 05.08.1951 Gabrsko 1. od 11:00 dalje 31.05.2023 15:30
© 2009 - 2023 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani