Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje - 14-dnevni arhiv

Umrla je naša draga
IVANA KOVŠČEK
rojena 16.8.1929, stanujoča Vodenska cesta 48, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v torek, 21.06.2022 ob 15:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
LIDIJA KLEN
rojena 30.6.1963, stanujoča Kešetovo 10, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 23.06.2022 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
VERONIKA SAVŠEK
rojena 7.9.1930, stanujoča Partizanska cesta 32a, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 23.06.2022 ob 15:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
SILVA JUVAN
rojena 5.12.1931, stanujoča Keršičeva cesta 23a, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 27.06.2022 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje. Pogreb bo potekal v družinskem krogu. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. Sredstva lahko namenite v dobrodelne namene.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
MIROSLAV PROŠT
rojen 1.1.1956, stanujoč Bevško 7, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v petek, 01.07.2022 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 13:00 dalje. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
JOZO ĆOSIĆ
rojen 8.5.1953, stanujoč Dom in vrt 35, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v petek, 01.07.2022 ob 17:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 15:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Kogar imaš rad, nikoli ne umre. Le daleč, daleč je...
Ob boleči izgubi dragega očeta, tasta, dedka in pradedka
MARIJANA CESTNIKA
rojenega 3.2.1935, stanujočega Dom in vrt 22, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe ter za podarjeno cvetje in sveče. Zahvala tudi osebju Doma Upokojencev Franc Salamon Trbovlje za vso nego in pomoč v času bivanja v domu. Hvala gospodu Leonu Cestniku za organizacijo pogreba, gospodu Mateju Bovhanu za odigrano žalostinko, gospodu župniku Tomažu za opravljen obred in predstavniku ZB za vrednote NOB Trbovlje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Tam, kjer si ti, ni sonca, ne luči, le tvoj nasmeh nam v srcih še živi in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli...
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice
IVANE KOVŠČEK
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvala tudi osebju Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje, za vso nego in pomoč v času bivanja v domu. Hvala zdravstvenemu osebju Urgentnega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje, gospodu župniku za opravljen obred, pevcem Društva upokojencev Trbovlje ter Pogrebnemu zavodu Trbovlje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice
VERONIKE SAVŠEK
rojene 7.9.1930, stanujoče Partizanska cesta 32a, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe ter za podarjeno cvetje in sveče. Zahvala tudi osebju Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje za vso nego in pomoč v kratkem času bivanja v domu. Zahvala tudi gospodu župniku za opravljen obred. Zahvala za prav vsako dejanje, s katerim je bil naši mami Veri kakorkoli polepšan in olajšan trenutek v njenem življenju.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
vsem, ki ste našega dragega
EGONA HUDARINA
rojenega 18.10.1942, stanujočega Golovec 29, Trbovlje,
pospremili k preranemu grobu in nam izrekli sožalje ter besede podpore v težkih trenutkih. Hvala za podarjene sveče in cvetje ter prispevke v dobrodelne namene.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ob slovesu s pesmijo in glasbo počastili njegov spomin.
Za vedno bo ostal v naših srcih, mislih in besedah.
Žalujoči: vsi njegovi.
Nazaj na osmrtnice


Ime in priimek Rojstvo Pokopališče Vežica Datum pogreba Ura
IVANA KOVŠČEK 16.8.1929 Gabrsko 1 od 13:00 dalje 21.06.2022 15:00
LIDIJA KLEN 30.6.1963 Gabrsko 2 od 10:00 dalje 23.06.2022 12:00
VERONIKA SAVŠEK 7.9.1930 Gabrsko 1 od 13:00 dalje 23.06.2022 15:00
SILVA JUVAN 5.12.1931 Gabrsko 1 od 10:00 dalje 27.06.2022 12:00
MIROSLAV PROŠT 1.1.1956 Gabrsko 1 od 13:00 dalje 01.07.2022 16:00
JOZO ĆOSIĆ 8.5.1953 Gabrsko 2 od 15:00 dalje 01.07.2022 17:00
© 2009 - 2022 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani