Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje - 14-dnevni arhiv

Vsem, ki ste ga poznali in imeli radi, sporočamo, da se je poslovil od nas dragi
VIKTOR DRNOVŠEK,
rojen 13.01.1940, stanujoč Polje 16, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v torek, 26.07.2022 ob 11:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Cvetje in sveče s hvaležnostjo odklanjamo, prispevek v njegov spomin se lahko nakaže kateri od dobrodelnih organizacij.
Vse življenje nam je bil vzor s svojo plemenitostjo in pozitivno naravnanostjo.
Vedno se ga bomo z ljubeznijo spominjali.
Vsi njegovi.
Umrla je naša draga
FRANČIŠKA SAVELJ
rojena 06.10.1929, stanujoča Cesta 15. aprila 13, Kisovec.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v soboto, 30.07.2022 ob 11:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MARIJA RŽIŠNIK
rojena 03.11.1938, stanujoča Naselje na Šahtu 6, Kisovec.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 04.08.2022 ob 17:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 14:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
IVAN PIKEL
rojen 16.01.1935, stanujoč Zavine 8, Kisovec, nazadnje oskrbovanec Doma starejših občanov Izlake.
Od njega se bomo poslovili v petek, 05.08.2022 ob 11:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je
EDVARD MAROLT
rojen 22.11.1949, stanujoč Podkum 26, Podkum.
Od njega se bomo poslovili v petek, 05.08.2022 ob 17:00, na pokopališču na Podkumu. Žara bo na dan pogreba od 14:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču na Podkumu.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
JOŽE CELESTINA
rojen 08.09.1955, stanujoč Selo pri Zagorju 63, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 08.08.2022 ob 11:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 08:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.

Maša zadušnica bo po pogrebu v župnijski cerkvi sv. Petra in Pavla v Zagorju.
Žalujoči: vsi njegovi.
Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči;
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(Simon Gregorčič)
ZAHVALA

Ob nepričakovani in boleči izgubi našega ljubega moža, očeta, ata in pradedka
JOŽETA UDOVČ
rojenega 28. 01. 1951, stanujočega Ravne pri Mlinšah 12, Izlake,
se iskreno zahvaljujemo sosedom, prijateljem, svojcem in znancem za vso pomoč in besede tolažbe ter podarjeno cvetje, sveče in darove, Polšniškim pevcem za petje, župniku za lepo opravljen obred in Marinki Kralj za čustveno napisan in prebran govor.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame in babice
MARIJE JUDEŽ
rojene 4.9.1927, stanujoče Selo pri Zagorju 43, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje, za darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se Marini in Franju za odpete pesmi, Srečku za odigrano žalostinko in g. župniku za opravljen obred.
Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi
VIKTORJA DRNOVŠKA-VIKIJA,
rojenega 13.1.1940, stanujoč Polje 16, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in donacije dobrodelnim organizacijam.
Posebna zahvala Lovski družini Zagorje za organizacijo in prelepo opravljen lovski poslovilni obred ter Egonu Casagrandeju za poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi.
Nazaj na osmrtnice


Ime in priimek Rojstvo Pokopališče Vežica Datum pogreba Ura
VIKTOR DRNOVŠEK, 13.01.1940 ZAGORJE ŠT. 2 26.07.2022 11:00
FRANČIŠKA SAVELJ 06.10.1929 ZAGORJE ŠT. 2 30.07.2022 11:00
MARIJA RŽIŠNIK 03.11.1938 ZAGORJE ŠT. 2 04.08.2022 17:00
IVAN PIKEL 16.01.1935 ZAGORJE ŠT. 2 05.08.2022 11:00
EDVARD MAROLT 22.11.1949 PODKUM PODKUM 05.08.2022 17:00
JOŽE CELESTINA 08.09.1955 ZAGORJE ŠT. 2 08.08.2022 11:00
© 2009 - 2022 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani