Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje - 14-dnevni arhiv

Umrla je naša draga
ŠTEFANA LEBAR
rojena 24.12.1937, stanujoča Zavine 18, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v torek, 06.02.2018 ob 14:30 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi Zagorje in pogrebom ob 15:30, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MARIJA POGLAJEN
rojena 02.02.1935, stanujoča Čemšenik 50, Čemšenik.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 07.02.2018 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 08:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje. Maša zadušnica bo po pogrebu ob 16:00 v župnijski cerkvi Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ANDREJ REMIC
rojen 01.07.1949, stanujoč Cesta zmage 45, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v petek, 09.02.2018 ob 15:30, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
PAVEL SEVŠEK
rojen 08.01.1938, stanujoč Naselje na Šahtu 44, Kisovec.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v torek, 13.02.2018 ob 11:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
FRANC PIRKOVIČ
rojen 29.05.1931, stanujoč Prešernova cesta 25 A, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v torek, 13.02.2018 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:30 dalje v poslovilni vežici na št. 3, na pokopališču Zagorje. Maša zadušnica bo v torek, 13.02.2018 ob 09:30 v župnijski cerkvi Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
KOS JOŽEF
rojen 08.02.1930, stanujoč Ravenska vas 6, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v družinskem krogu v sredo, 14.02.2018 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
PAVLA CILENŠEK
rojena 06.02.1929, stanujoča Farčnikova kolonija 77, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 14.02.2018 ob 15:30, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
IDA KLANČIŠAR
rojena 31.03.1930, stanujoča Potoška vas 30, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 19.02.2018 ob 15:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi Zagorje in pogrebom ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob prerani izgubi našega
EMILA MRAKA
rojenega 21.05.1942, stanujočega Dolenja vas 43, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za tolažilne besede, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se osebju onkološkega oddelka Kliničnega centra v Ljubljani, osebju Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi ter patronažni službi za oskrbo na domu.
Zahvaljujemo se pevcem, trobentaču, govornici, pogrebnemu zavodu in župniku za spoštljivo opravljen obred.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče, solza, žalost in bolečina te zbudila ni, ostala je praznina, ki hudo boli.
ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše
ŠTEFKE LEBAR
rojene 24.12.1937, stanujoče Zavine 18, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za tolažilne besede, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se župniku, govornici, pevskemu zboru Lipa in pogrebnemu zavodu.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ni res, da je odšla - nikoli ne bo!
Ujeta v naša srca,
z najlepšimi spomini,
bo vsak korak
spremljala v tišini!
Ob boleči izgubi naše drage
MARIJE POGLAJEN
rojene 2.2.1935, stanujoče Čemšenik 50, Čemšenik,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, nam pomagali ter darovali sveče, cvetje in svete maše. Hvala prav vsem, ki ste sodelovali pri slovesu in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
Nazaj na osmrtnice


Ime in priimek Rojstvo Pokopališče Vežica Datum pogreba Ura
ŠTEFANA LEBAR 24.12.1937 ZAGORJE ŠT 06.02.2018 15:30
MARIJA POGLAJEN 02.02.1935 ZAGORJE ŠT. 2 07.02.2018 15:00
ANDREJ REMIC 01.07.1949 ZAGORJE ŠT. 2 09.02.2018 15:30
PAVEL SEVŠEK 08.01.1938 ZAGORJE ŠT. 1 13.02.2018 11:00
FRANC PIRKOVIČ 29.05.1931 ZAGORJE ŠT. 3 13.02.2018 15:00
KOS JOŽEF 08.02.1930 ZAGORJE ŠT. 1 14.02.2018 12:00
PAVLA CILENŠEK 06.02.1929 ZAGORJE ŠT. 3 14.02.2018 15:30
IDA KLANČIŠAR 31.03.1930 ZAGORJE ŠT. 2 19.02.2018 16:00
© 2009 - 2018 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani