Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje - 14-dnevni arhiv

Umrla je naša draga
VILMA BORŠTNAR
rojena 27.12.1952, stanujoča Mlinše 31 A, Izlake.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v četrtek, 07.01.2021 ob 14:30, na pokopališču Izlake. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču Izlake.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
VIDA RŽIŠNIK
rojena 04.04.1931, oskrbovanka Doma starejših občanov Izlake.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v petek, 08.01.2021 ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 15:00 dalje v avli poslovilnega objekta, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
IVANA OSREDKAR
rojena 13.11.1930, stanujoča Bevško 72, Trbovlje, nazadnje oskrbovanka Doma Upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v ponedeljek, 11.01.2021 ob 14:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
ANTONIJA SKRINJAR
rojena 11.04.1926, stanujoča Cesta Otona Župančiča 13 B, nazadnje oskrbovanka Doma starejših občanov Izlake.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v torek, 12.01.2021 ob 14:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 12:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
EMILIJA PETEK
rojena 16.01.1952, stanujoča Cesta Borisa Kidriča 4 B, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v torek, 12.01.2021 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MATILDA BRLOGAR
rojena 09.02.1924, stanujoča Padež 5, Podkum.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v petek, 15.01.2021 ob 11:00, na pokopališču v Podkumu. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču v Podkumu.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
TEREZIJA IZGORŠEK
rojena 22.09.1932, stanujoča Prapreče 4, nazadnje prebivala Bevško 44 C, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v petek, 15.01.2021 ob 13:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 12:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
SENAHID SINANOVIĆ
rojen 08.07.1946, stanujoč Polje 30, Zagorje ob Savi, nazadnje oskrbovanec Doma starejših občanov Izlake.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v petek, 15.01.2021 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Pokojni bo na dan pogreba od 14:00 dalje ležal v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
DANICA BAŠ
rojena 10.06.1930, stanujoča Cesta zmage 25, Zagorje ob Savi, nazadnje oskrbovanka Doma starejših občanov Izlake.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v ponedeljek, 18.01.2021 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
ERNESTINA ŽERKO
rojena 16.07.1925, stanujoča Selo pri Zagorju 23, Zagorje ob Savi, nazadnje oskrbovanka Doma starejših občanov Izlake.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v ponedeljek, 18.01.2021 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 13:00 dalje v avli poslovilnega objekta, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
FRANC GAJSER
rojen 17.09.1930, stanujoč Trg Pohorskega bataljona 7, Kisovec, nazadnje oskrbovanec DSO Izlake.
Od njega se bomo poslovili v sredo, 20.01.2021 ob 13:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
ŠERIF OSMANOVIĆ
rojen 03.03.1949, stanujoč Trg Pohorskega bataljona 9, Kisovec.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v sredo, 20.01.2021 ob 14:00, na pokopališču Zagorje. Pokojni bo na dan pogreba od 10:00 dalje ležal v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
A čeprav spokojno spiš, v naših srcih ti naprej živiš.
ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljube mame
PAVLE JUVAN
rojene 20.06.1933, stanujoče Krače 2, Izlake,
se iskreno zahvaljujemo za vse in vsem, ki ste našo mamo spremljaljali in bili v mislih na njeni zadnji poti.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice
MARIJE ZAKRAJŠEK
rojene 29.08.1926, stanujoče Selo pri Zagorju 41, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja in sveče.
Posebna zahvala zdravnici Darji Smolej in ostalemu osebju DSO Izlake, za nesebično skrb in nego.
Hvala vsem, ki ste se poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Težko je in boli, ko te nekdo zapusti.
A v srcu zapisan spomin naj
nikoli ne zbledi.
Ob slovesu naše drage
LJUDMILE KUDER
rojene 25.08.1924, stanujoče Selo pri Zagorju 47 B, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in družinama Polc za izrečena sožalja ter darovano cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega ljubega očeta
LEOPOLDA SEDLARJA
rojenega 15.11.1930, stanujočega Farčnikova kolonija 31, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste našega očeta spremljali na njegovi zadnji poti, za izrečena sožalja in darovane sveče.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ni smrt tisto, kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše. Brez pomena so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)
Ob izgubi naše drage mame, tašče, babice in prababice
MARIJE BREGAR
rojene 14.01.1931, stanujoče Cesta 15. aprila 37, Kisovec,
se iskreno zahvaljujemo za izrečeno sožalje ter zelo lepo izvedeno pogrebno slovesnost.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame
MARIJE BRVAR
rojene 02.04.1936, stanujoče Izlake 32, Izlake, nazadnje oskrbovanka Doma starejših občanov Izlake,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za pisna in izrečena ustna sožalja, za cvetje in sveče. Posebna zahvala celotnemu osebju DSO Izlake, za nesebično skrb in nego, pogrebni službi za dostojno in spoštljivo organizacijo pogreba, g. župniku Janezu Mihelčiču za obred in ga. Mojci Mandelc za poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste mami kakorkoli polepšali jesen življenja, hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: sin Miloš z družino
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in ata
JANEZA MARNA
rojenega 26.12.1938, stanujočega Kosovelova 27, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, kolektivu Elektro Ljubljana DE Trbovlje, sosedom in znancem za vsa pisna in izrečena ustna sožalja, za cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo celotnemu osebju internega oddelka SB Trbovlje, pogrebni službi komunale Zagorje in gospodu župniku za opravljen obred.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob slovesu drage mame
VIDE RŽIŠNIK
rojene 04.04.1931, nazadnje oskrbovanke Doma starejših občanov Izlake,
se iskreno zahvaljujemo osebju DSO Izlake za nego in skrb, pogrebni službi za dostojno organizacijo pogreba, g. župniku Januju za opravljen obred, g. Bovhanu za odigrane žalostinke, vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče in vsem, ki ste bili z njo na zadnji poti.
Žalujoči: vsi njen.
Nazaj na osmrtnice


Ime in priimek Rojstvo Pokopališče Vežica Datum pogreba Ura
VILMA BORŠTNAR 27.12.1952 IZLAKE IZLAKE 07.01.2021 14:30
VIDA RŽIŠNIK 04.04.1931 ZAGORJE V AVLI 08.01.2021 16:00
IVANA OSREDKAR 13.11.1930 ZAGORJE št. 2 11.01.2021 14:00
ANTONIJA SKRINJAR 11.04.1926 ZAGORJE ŠT. 3 12.01.2021 14:00
EMILIJA PETEK 16.01.1952 ZAGORJE ŠT. 1 12.01.2021 15:00
MATILDA BRLOGAR 09.02.1924 PODKUM PODKUM 15.01.2021 11:00
TEREZIJA IZGORŠEK 22.09.1932 ZAGORJE št. 2 15.01.2021 13:00
SENAHID SINANOVIĆ 08.07.1946 ZAGORJE ŠT. 1 15.01.2021 15:00
DANICA BAŠ 10.06.1930 ZAGORJE ŠT. 1 18.01.2021 12:00
ERNESTINA ŽERKO 16.07.1925 ZAGORJE V AVLI 18.01.2021 15:00
FRANC GAJSER 17.09.1930 ZAGORJE ŠT. 3 20.01.2021 13:00
ŠERIF OSMANOVIĆ 03.03.1949 ZAGORJE ŠT. 1 20.01.2021 14:00
© 2009 - 2021 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani