Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje - 14-dnevni arhiv

Umrl je naš dragi
MARJAN ZUPANČIČ
rojen 10.01.1948, stanujoč Čolnišče 3, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 19.02.2024 ob 15:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Lamberta in pogrebom na pokopališču v Šentlambertu. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču v Šentlambertu.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
RADO - FRANC VEBER
rojen 22.10.1947, stanujoč Cesta zmage 26, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v torek, 20.02.2024 ob 15:30 na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici št. 2.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
STANISLAVA JERIN
rojena 10.11.1929, stanujoča Kal 27, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 21.02.2024 ob 14:00 na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ANDREJ ŽNIDAR
rojen 14.05.1942, stanujoč Polje 5, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v petek, 23.02.2024 ob 13:30 na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici št. 2.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
MARJAN BERNOT
rojen 01.06.1947, stanujoč Potoška vas 31, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v petek, 23.02.2024 ob 15:30 na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici št. 3.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
JANKO LEKŠE
rojen 14.05.1944, stanujoč Farčnikova kolonija 78, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v petek, 23.02.2024 ob 16:00 na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 14:00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici št. 2.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
FRIDERIKA ZUPAN
rojena 05.02.1927, stanujoča Spodnji Šemnik 3, Kisovec.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 26.02.2024 ob 15:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Jurija in pogrebom na pokopališču Izlake. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču Izlake.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
DAMJAN PETEK
rojen 27.10.1976, stanujoč Cesta Borisa Kidriča 4B, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 26.02.2024 ob 16:00 na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici št. 2.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
FRANČIŠKA ŠIFRAR
rojena 09.08.1941, stanujoča Zgornji Prhovec 12, Izlake.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 28.02.2024 ob 15:00 na pokopališču Izlake. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču Izlake.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MAJDA ARH
rojena 30.10.1959, stanujoča Podlipovica 35, Izlake.
Od nje se bomo poslovili v petek, 01.03.2024 ob 16:00 z mašo zadušnico v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata in pogrebom na pokopališču v Podlipovici. Žara bo na dan pogreba od 08:00 dalje v poslovilni vežici Izlake.
Odhod iz poslovilne vežice Izlake ob 15:45 na pokopališče v Podlipovico.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža,očeta
FRANCA ŽAGARJA
rojenega 1.4.1951, stanujoč Prešernova cesta 10,1410 Zagorje ob Savi
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem za izrečena sožalja ter podarjeno cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Komunale Zagorje ob Savi za organiizacijo pogreba, govornici ga. Pegan, Ribiški družini Zagorje, g. župniku za opravljen obred ter trobentaču.
Hvala vsem, ki ste našega dragega Franca pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage
ANGELE MARIJE DOLAR
rojene 17.03.1927, stanujoče Levstikova ulica 11, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice
MARIJE KLEMEN
rojene 12.08.1933, stanujoče Medijske Toplice 20, Izlake,
se iskreno zahvaljujemo vsem za besede tolažbe, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala negovalnemu osebju Doma Izlake, gospodu župniku, ter pogrebni službi Komunala Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage
STANISLAVE JERIN
rojene 10.11.1929, stanujoče Kal 27, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter vsem, ki ste se ji poklonili in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Komunala Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Nazaj na osmrtnice


Ime in priimek Rojstvo Pokopališče Vežica Datum pogreba Ura
MARJAN ZUPANČIČ 10.01.1948 ŠENTLAMBERT ŠENTLAMBERT 19.02.2024 15:00
RADO - FRANC VEBER 22.10.1947 ZAGORJE ŠT. 2 20.02.2024 15:30
STANISLAVA JERIN 10.11.1929 ZAGORJE ŠT. 2 21.02.2024 14:00
ANDREJ ŽNIDAR 14.05.1942 ZAGORJE ŠT. 2 23.02.2024 13:30
MARJAN BERNOT 01.06.1947 ZAGORJE ŠT. 3 23.02.2024 15:30
JANKO LEKŠE 14.05.1944 ZAGORJE ŠT. 2 23.02.2024 16:00
FRIDERIKA ZUPAN 05.02.1927 IZLAKE IZLAKE 26.02.2024 15:00
DAMJAN PETEK 27.10.1976 ZAGORJE ŠT. 2 26.02.2024 16:00
FRANČIŠKA ŠIFRAR 09.08.1941 IZLAKE IZLAKE 28.02.2024 15:00
MAJDA ARH 30.10.1959 PODLIPOVICA IZLAKE 01.03.2024 16:00
© 2009 - 2024 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani