Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje - 14-dnevni arhiv

Kogar imaš rad, nikoli ne umre...
Samo daleč, daleč je …
(Tone Pavček)
Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustila naša draga
SONJA ZUPAN
rojena 15.6.1937, stanujoča Ulica talcev 16, Zagorje ob Savi.
Poslovili se bomo v sredo, 7. 12. 2022, ob 15. uri na pokopališču v Zagorju.
Žara bo v vežici št. 3, od 11. ure dalje.

Varujmo naravo, ki jo je imela tako zelo rada. Prosimo, da namesto darovanja sveč prispevate za dobrodelni namen. Skrinjica za prispevke bo na dan pogreba pred vežico.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
ANA MARTINČIČ
rojena 14.07.1933, stanujoča Podkum 67 A, Podkum.
Od nje se bomo poslovili v petek, 25.11.2022 ob 15:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Jurija in pogrebom na pokopališču v Podkumu. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici na pokopališču v Podkumu.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
JANEZ PUŠNIK
rojen 28.07.1938, stanujoč Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v petek, 25.11.2022 ob 15:30, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
LJUDMILA LESJAK
rojena 21.02.1938, stanujoča Ulica talcev 30, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v soboto, 26.11.2022 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MARIJA HORVAT
rojena 07.09.1933, stanujoča Zvodno 50, Celje.
Od nje se bomo poslovili v soboto, 26.11.2022 ob 13:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Petra in Pavla in pogrebom ob 14:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
BOŽIDAR POVHE
rojen 12.10.1951, stanujoč Borje 14, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v torek, 29.11.2022 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
KARLI CIRAR
rojen 14.11.1953, stanujoč Tirna 27 B, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v petek, 02.12.2022 ob 15:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi Marijinega rojstva in pogrebom, na pokopališču na Zasavski Sveti gori. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici Šentlambert.
Odhod iz poslovilne vežice ob 14:45 na Zasavsko Sveto goro.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
MARTIN BOLA
rojen 13.10.1956, stanujoč Kotredež 1, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v soboto, 03.12.2022 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
»Ni smrt tisto, kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.«

Umrla je naša draga
MARIJA DRNOVŠEK
rojena 20.10.1928, stanujoča Narof 6, Izlake.
Od nje se bomo poslovili v torek, 06.12.2022 ob 14:00, na pokopališču Izlake. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.
Maša zadušnica bo po pogrebu v župnijski cerkvi sv. Jurija na Izlakah.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
JOŽE KOTAR
rojen 30.11.1959, stanujoč Cesta zmage 49, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v sredo, 07.12.2022 ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Najine poti so kratke
Le redkokdaj še greva kam
Vedno skupaj, vedno sama
Ona vse je, kar imam
(Adi Smolar)
ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage
ANTONIJE KLEMBAS
rojene 04.11.1933, stanujoče Marnova ulica 12, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in vsem, ki ste sočustvovali z nami in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala župniku Alojzu Snoju za opravljen obred ter zdravstvenem osebju Bolnice Trbovlje za nego.
Žalujoči: vsi njeni.
Vse na svetu mine,
vse se spremeni,
le spomin na tebe
ostaja in živi,
ker dom je prazen in molči.
ZAHVALA

Ob boleči izgubi
NADE PESTOTNIK
rojene 19.11.1957, stanujoče Ribnik 12, Kisovec,
se iskreno zahvaljujeva sorodnikom, sosedom, znancem, sodelavcem in prijateljem, ki ste sočustvovali z nama in izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče, ter pokojno v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Zahvala pogrebni službi komunale Zagorje, ga. Saši Pegan za poslovilni govor, Loškemu glasu ter g. Mateju Bovhanu za odigrane žalostinke.
Vsem in vsakemu še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: mož Rudi, sin Marko
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
IVANA MLINARIČA
rojenega 4.8.1933, stanujočega Farčnikova kolonija 18, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem, ki ste sočustvovali z nami, izrekli sožalje ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvala pogrebni službi Komunale Zagorje, pevcema Marini in Franju za sočutno odpete pesmi. Zahvala gospodu župniku Maksimiljanu Janiju Tušku za opravljen obred ter zdravstvenem osebju Bolnice Trbovlje za zdravljenje. Hvala vsem, ki ste v spomin namesto sveč in cvetja darovali v dobrodelne namene. Zbrana sredstva v SOŽALNICI v višini 137 € pa smo nakazali za projekt BOTRSTVO v SLOVENIJI. Vsem in vsakemu posebej, še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame
MARIJE HORVAT
rojene 07.09.1933, stanujoče Zvodno 50, Celje,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, znancem, prijateljem, Pošti Slovenije PE Celje za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala g. župniku za opravljen obred, pevcem iz Polšnika za petje ter osebju DSO Hrastnik za nego in skrb.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoča hčerka Cvetka z možem Jožetom in vnukinja Sabina z družino.
Nazaj na osmrtnice


Ime in priimek Rojstvo Pokopališče Vežica Datum pogreba Ura
SONJA ZUPAN 15.06.1937 ZAGORJE ŠT. 3 07.12.2022 15:00
ANA MARTINČIČ 14.07.1933 PODKUM PODKUM 25.11.2022 15:00
JANEZ PUŠNIK 28.07.1938 ZAGORJE ŠT. 2 25.11.2022 15:30
LJUDMILA LESJAK 21.02.1938 ZAGORJE ŠT. 2 26.11.2022 12:00
MARIJA HORVAT 07.09.1933 ZAGORJE ŠT. 1 26.11.2022 14:00
BOŽIDAR POVHE 12.10.1951 ZAGORJE ŠT. 2 29.11.2022 12:00
KARLI CIRAR 14.11.1953 ZASAVSKA SVETA GORA ŠENTLAMBERT 02.12.2022 15:00
MARTIN BOLA 13.10.1956 ZAGORJE ŠT. 2 03.12.2022 12:00
MARIJA DRNOVŠEK 20.10.1928 IZLAKE IZLAKE 06.12.2022 14:00
JOŽE KOTAR 30.11.1959 ZAGORJE ŠT. 1 07.12.2022 16:00
© 2009 - 2022 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani