Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje - 14-dnevni arhiv

Umrl je naš dragi
IVAN ZMRZLAK
rojen 18.12.1944, stanujoč Petelinkarjeva cesta 3, Kisovec.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 30.11.2017 ob 15:00 na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ALOJZIJA VRTAČNIK
rojena 03.04.1940, stanujoča Podkum 57, Podkum.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 30.11.2017 ob 15:00, na pokopališču Podkum. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču Podkum.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
JOŽEFA JUVAN
rojena 22.03.1926, stanujoča Selo pri Zagorju 37, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v petek, 01.12.2017 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
ZOFIJA KRALJ
rojena 30.09.1949, stanujoča Briše 22, Izlake.
Od nje se bomo poslovili v petek, 01.12.2017 ob 15:00 z mašo zadušnico v cerkvi sv. Lovrenca in pogrebom, na pokopališču v Kolovratu. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču Izlake. Odhod iz poslovilne vežice Izlake ob 14:35.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naš draga
MARICA KOTAR
rojena 23.11.1954, stanujoča Cesta zmage 14, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 04.12.2017 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
PETER SIRK
rojen 10.03.1936, stanujoč Briše 4, Izlake.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 04.12.2017 ob 15:00 z mašo zadušnico v cerkvi sv. Lovrenca in pogrebom, na pokopališču v Kolovratu. Pokojni bo v nedeljo, 03.12.2017 od 13:00 dalje do pogreba ležal v poslovilni vežici, na pokopališču Izlake. Odhod iz poslovilne vežice Izlake ob 14:30.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
ANTON POVŠE
rojen 13.01.1952, stanujoč Okrogarjeva kolonija 2, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v torek, 05.12.2017 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ANGELA VOZEL
rojena 20.09.1932, Kolk 14, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 07.12.2017 ob 15:00, na pokopališču v Šentlambertu. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču v Šentlambertu.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, sestre, tete
JOŽEFE JUVAN
rojene 22.03.1926, stanujoče Selo pri Zagorju 37, Zagorje,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani. Zahvaljujemo se za tolažilne in iskrene besede, za darovane sveče in cvetje.
Hvala vsem, ki ste našo drago mamo pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli neizmerno radi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mamice, sestre in tete
MARICE KOTAR
rojene 23.11.1954, stanujoče Cesta zmage 14, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, podarjene sveče in cvetje. Posebna zahvala zagorskima VDC in CSD za vso pomoč in izrečeno sožalje.
Še enkrat hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih, pa vas nismo omenili.
Žalujoči: vsi njeni.
Nazaj na osmrtnice


Ime in priimek Rojstvo Pokopališče Vežica Datum pogreba Ura
IVAN ZMRZLAK 18.12.1944 ZAGORJE ŠT. 2 30.11.2017 15:00
ALOJZIJA VRTAČNIK 03.04.1940 PODKUM PODKUM 30.11.2017 15:00
JOŽEFA JUVAN 22.03.1926 ZAGORJE ŠT. 2 01.12.2017 15:00
ZOFIJA KRALJ 30.09.1949 KOLOVRAT IZLAKE 01.12.2017 15:00
MARICA KOTAR 23.11.1954 ZAGORJE ŠT. 2 04.12.2017 15:00
PETER SIRK 10.03.1936 KOLOVRAT IZLAKE 04.12.2017 15:00
ANTON POVŠE 13.01.1952 ZAGORJE ŠT. 2 05.12.2017 15:00
ANGELA VOZEL 20.09.1932 ŠENTLAMBERT ŠENTLAMBERT 07.12.2017 15:00
© 2009 - 2017 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani