Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje

ZAHVALA
Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli.
(T. Pavček)
Ob nenadomestljivi izgubi dragega moža, očeta, ata, praata in tasta
IVANA MRAVLJETA
iz Trbovelj,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam bili ob žalostnih trenutkih v oporo in čutili z nami. Hvala vam za vsak ljubeč stisk roke, za tople in sočutne objeme ter iskrene besede v tolažbo. Posebna zahvala je namenjena zdravnikom in sestram internega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje za vso prijaznost pri negi in zdravljenju. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti ter mu darovali cvetje in sveče.
Žalujoči: žena Binca, hči Ivica in sin Aleš z družinama ter vsi, ki so ga imeli radi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi
MARTINA FRIGLA
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali rože in sveče, ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala govorniku, pevcem in trobentaču, hvala tudi vsemu zdravstvenemu osebju, ki mu je pomagalo lajšati bolečine v težkih trenutkih.
Žalujoči: vsi njegovi.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2015 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani