Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše ljubljene mame, babice in prababice
Marije Suša
rojene 13.8.1922, stanujoče Trg svobode 29, Trbovlje, nazadnje stanujoče v Zagorju, Cesta Borisa Kidriča 2a,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Iskrena zahvala doktorju Romanu Kralju, patronažni sestri Manci in negovalkam Eberlovega doma Izlake za požrtvovalno nego in prijaznost. Lepa hvala župniku Tomažu Šojču za lepo opravljen obred in gospodu Bovhanu za odigrano žalostinko.
Žalujoči: vsi njeni.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2020 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani