Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage
Beti SOTLAR
rojene 05. 10. 1923, stanujoče Kolonija 1. maja 17, Trbovlje,
se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali cvetje in sveče ter izrekli sožalje. Hvala trboveljskemu Združenju borcev za vrednote NOB in tovarišici Mari Govejšek za ganljive besede slovesa.

Hvala tudi Pogrebnemu zavodu Komunale Trbovlje za pomoč in organizacijo pogreba, pevcem za odpeti pesmi in trobentaču za odigrano.
Vsi njeni.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani