Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje

Umrl je naš dragi
ALOJZ SERŠA
rojen 17.06.1931, stanujoč Keršičeva cesta 29, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 21.01.2019 ob 13:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 9:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
FRANC JAGER
rojen 08.11.1941, stanujoč Čeče - del 15, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 21.01.2019 ob 15:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ni smrt tisto, kar nas loči. In življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše. Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedka
AVGUSTA ČEKADA
rojenega 24.05.1951, stanujočega Sallaumines 9a, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih. Hvala vsem, ki ste ga še zadnjič obiskali v poslovilni vežici ter darovali cvetje in sveče.
Posebej se zahvaljujemo dr. Tadeji Jelenko in osebju internega oddelka Splošne Bolnišnice Trbovlje za vso skrb ob njegovi bolezni.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je...
Ob boleči izgubi našega dragega
SAMA BECA
rojenega 24.09.1958, stanujočega Nasipi 23, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, in znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti ter darovali cvetje in sveče. Hvala dr. Mojci Štendler, Patronažni in Reševalni službi ZD Trbovlje za vso pomoč in lajšanje bolečin. Hvala župniku za opravljen obred slovesa, trobentaču za odigrano žalostinko in kolektivu Pogrebne službe Trbovlje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame
JUSTE POZNIČ
rojene 07.06.1929, stanujoče Ulica Sallaumines 3b, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, ki ste se ji poklonili in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala lepa tudi domu Franc Salomon, enota Prebold, za nego in skrb v času njene bolezni. Zahvala tudi godbi in gospodu župniku za opravljen obred ter kolektivu Pogrebne službe Trbovlje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
OB IZGUBI DRAGE MAME, BABICE, PRABABICE
ERIKE KOSTANJŠEK
rojene 23.3.1942, stanujoče Keršičeva cesta 21, Trbovlje.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za darovano cvetje in sveče, za izrečena sožalja ter spremstvo k mirnemu počitku.
Ravno tako se zahvaljujemo intenzivnemu in negovalnemu oddelku SB Trbovlje, pogrebnemu zavodu za lepo opravljen obred, pevcem in trobentaču za odpete in odigrano žalostinke.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
OB BOLEČI IZGUBI
SUZANE KOŠIR
rojene 4.1.1979, stanujoče Trg revolucije 2a, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, ter vaše darovano cvetje in sveče. Zahvala vsem za tople besede, podporo in ker ste bili tam, za njo in nas.
Žalujoči: vsi njeni.
Ime in priimek Rojstvo Pokopališče Vežica Datum pogreba Ura
ALOJZ SERŠA 17.06.1931 Gabrsko 1 od 9:00 dalje 21.01.2019 13:00
FRANC JAGER 08.11.1941 Gabrsko 2 od 10:00 dalje 21.01.2019 15:00


Pokaži arhiv
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani