Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje

ZAHVALA
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je...
Ob boleči izgubi drage mamice, mame,
tašče, življenske sopotnice, sestre in svakinje
MARIJE JUHNAR
rojene 25.5.1940, stanujoče Cesta Tončke Čeč 18, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, ter vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena hvala gospodu Andreju Ferjaniču za poslovilne besede, gospodu župniku za obred, trobentaču gospodu Mateju Bovhanu in godbi za odigrane žalostinke. Iskrena hvala tudi zdravnici Amiri Hajdarević in zdravnici Albini Rezar Planko SB Celje, ter patronažni sestri Nataši za trud pri zdravljenju in negi v času njene hude bolezni. Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
EMILIJA LUKANČIČ
Rojena 26.05.1927, stanujoča Marija reka 85, Prebold.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 26.11.2014 ob 15:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 4 od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Ime in priimek Rojstvo Pokopališče Vežica Datum pogreba Ura
EMILIJA LUKANČIČ 26.05.1927 Gabrsko 4 od 10:00 dalje 26.11.2014 15:30


Pokaži arhiv
© 2009 - 2014 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani