Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje

Umrl je naš dragi
ALFONZ PRAUNSEIS
rojen 10.02.1942, stanujoč Obrtniška cesta 11, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 17.05.2021 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
MARIJA KOŠALIN
rojena 03.03.1938, stanujoča Ostenk 22, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 19.05.2021 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob nenadni boleči izgubi
JANEZA GREBENCA
rojenega 21.9.1944, stanujočega Ostenk 28, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, in znancem ter vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih trenutkih, nam izrazili sožalje, za vse darovano, ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo Covid oddelku SB Trbovlje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
VIKTORJA ŽAGARJA
rojenega 11.7.1939, stanujočega Planinska vas 10, Trbovlje.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, za nesebično pomoč ob teških trenutkih, vsem, ki ste se mu poklonili izrazili sožalje, ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala pogrebnemu zavodu, gospodu župniku in trobentaču za odigrano žalostinko.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
ob nenadomestljivi izgubi našega
OTA VIKTORJA JURAJA
rojenega 03.02.1944, stanujočega Partizanska cesta 27, Trbovlje,
se iskreno zahvalujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ko so se mu poklonili, izrazili pisno ali ustno sožalje darovali sveče in cvetje ter ga pospremili na njegovo zadjo pot.
Zahvala pogrebnemu zavodu govorniku gospodu A.Ferjaniču in trobentaču za odigrano melodijo.
Žalujoči: vsi njegovi.
Ime in priimek Rojstvo Pokopališče Vežica Datum pogreba Ura
ALFONZ PRAUNSEIS 10.02.1942 Gabrsko 1 od 11:00 dalje 17.05.2021 12:00
MARIJA KOŠALIN 03.03.1938 Gabrsko 1 od 10:00 dalje 19.05.2021 12:00


Pokaži arhiv
© 2009 - 2021 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani