Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega brata in strica
STANISLAVA ROTTERJA
rojenega 28.4.1965, stanujočega Završje 5, Dobovec,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.Posebna zahvala vsem sorodnikom, sodedom in prijateljem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. Zahvala tudi gospodu župniku, trobentaču in Komunali Trbovlje za opravljen obred in vsem, ki so kakorkoli pomagali.
Žalujoči: sestra Milena in nečak Blaž.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2020 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani