Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
PAVELŠEK ALOJZA
rojenega 10.08.1942, stanujočega Cesta Tončke Čeč 41a, Trbovlje.
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in ga pospremili na zadnjo pot.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage
SLAVKE HACIN
rojene 21.08.1950, stanujoče Vreskovo 23, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom za vsa izrečena sožalja, poklon, darovano cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2021 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani