Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice
VIKTORIJE BERTE KAHNE
rojene 03.12.1926, stanujoče Dom in Vrt 21, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče, svete maše in darove za oltar župnijske cerkve. Posebna zahvala župnikoma , Tomažu in Ivanu za opravljen obred, cerkvenim pevcem, govornici Mojci, trobentaču ter pogrebnemu osebju, posebno še gospodu Leonu.
Hvala še enkrat vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Vedno bo v naših srcih.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
In pride dan, ko se končajo, zadnje upajoče sanje.
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, brata, strica in nečaka
LEVEC JANEZA
rojenega 15.11.1942, stanujočega Kešetovo 4, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem,sosedom in nekdanjim sodelavcem Komunale Trbovlje za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sveče in vsem ki so sočustvovali z nami ter za spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala tudi Pogrebnemu zavodu Trbovlje, trobentaču za odigrano žalostinko, osebju Nevrološke klinike Ljubljana ter Internemu oddelku SB Trbovlje za zdravljenje in vso skrb v času njegove bolezni.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
OB BOLEČI IZGUBI NAŠE DRAGE
VIDE SENČAR
rojene 23.8.1931, stanujoče Čeče 93, Hrastnik.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, predstavnikom združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik in znancem, ki so sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje, ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala gospodu župniku za opravljen obred.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame, babice, sestre
ŠKERBIC JOŽEFE
rojene 25.09.1929, stanujoče Kešetovo 4, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, delavcem in upokojenkam otroškega oddelka SB Trbovlje ter sosedom, ki so sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče in cvetje ter jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani