Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka
JANIJA PRAŠNIKARJA
rojenega 16.08.1941, stanujočega Loke 12, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče,ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se internemu oddelku SB Trbovlje, za vso skrb in nego, lovskemu pevskemu zboru za odpeto žalostinko ter gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Žalujoči: vsi njegovi.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2018 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani