Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje

ZAHVALA
Ob izgubi dragega moža, očeta in dedija
IVANA JANKA BRODARJA
rojenega 12.05.1941, stanujočega Mlinše 25, Izlake,
se toplo zahvaljujemo za zdravniško pomoč osebnemu zdravniku dr. Romanu Kralju, urgentnemu bloku Zagorje in Trbovlje, osebju internega oddelka bolnišnice Trbovlje, dr. Mirjani Rajer in osebju bolnišnice Golnik ter patronažni sestri ge. Adamlje za pomoč na domu. Iskrena hvala tudi vsem za darovano cvetje, sveče in besede sožalja ter gasilskemu društvu Mlinše za častno slovo. Lepa hvala gospodu župniku Tonetu Humarju in cerkvenim pevcem iz Kolovrata za svečan poslovilni obred.
Žalujoči: žena Marinka, sin Mitja in hčerki Marija in Janja z družinami
ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega
MARIJANA SKOKA
rojenega 27.04.1931, stanujočega Cesta 9. avgusta 15, Zagorje.
Zahvaljujemo se za zdravniško pomoč osebnemu zdravniku dr. Francu Novaku, urgentnemu bloku Zagorje in Trbovlje, zdravnikom, sestram, negovalnemu osebju intenzivnega internega oddelka bolnišnice Trbovlje. Iskrena hvala vsem za darovano cvetje, sveče in besede sožalja, čebelarskemu društvu Zagorje za poslovilni govor ge. Marinki Dolinšek, g. Rihardu Majcnu za prelepi pesmi, g. župniku za lep obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: žena Meta, hči Nataša, sinova Jurij in Gregor z družinami, sestra Ana

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2018 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani