Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje

Umrl je naš dragi
MIRKO VRESK
rojen 12.06.1937, stanujoč Berinjek 8, Dole pri Litiji.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 19.08.2019 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
STANISLAVA KOLENC
rojena 04.05.1938, stanujoča Adenauerring 6, München Nemčija.
Od nje se bomo poslovili v torek, 20.08.2019 ob 16:30, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 14:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Ni te več na vrtu, ne v hiši, nič več glas se tvoj ne sliši, če lučko na grobu upihnil bo vihar, v naših srcih je ne bo nikdar.
ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame
ALOJZIJE JERMAN
rojene 03.06.1931, stanujoče Čolnišče 14, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo župniku za opravljen obred, gasilcem, vojnim invalidom, Zvezi borcem za vrednote NOB Loke - Kisovec, pevcem Loški glas.
Hvala sorodnikom, sosedom, prijeteljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice
KARLINE LEBEN
rojene 4.11.1932, stanujoče Polje 8, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam ob težkih trenutkih slovesa stali ob strani in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se za vsa izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sv. maše, cvetje in sveče. Posebno zahvalo namenjamo g. župniku Janiju Tušaku za lepo opravljeno sv. mašo in obred. Zahvala tudi pogrebnemu osebju za vsestransko pomoč, pevcema za doživeto zapete pesmi v cerkvi in ob grobu. Zahvaljujemo se sodelsvcem in prijateljem kolektiva OŠ dr. Slavko Gruma in Eti-ja za izkazano sočutje in pomoč, kolektivu Doma na Izlakah, dr. Darji Smolej, negovalkam ter medicinskemu osebju za njihovo požrtvovalno delo, izkazano toplino in sočutje ob mamini težki bolezni ter trpljenju.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija, brata in strica
STANKA TOPLAKA
rojen 29.09.1939, stanujoč Cesta Borisa Kidriča 13 Zagorje, nazadnje oskrbovanec doma starejših občanov Izlake,
se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje in sveče, izrekli sožalje in nas tolažili v teh težkih trenutkih.
Hvala pogrebnemu zavodu Komunala Zagorje za pomoč pri organizaciji, pevcem Loški glas za zapete pesmi, trobentaču za odigrano tišino, Rudarskemu društvu za častno stražo in prapor, gasilcem iz Polšnika in ga. Pegan za poslovilne besede.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njegovi.
Ime in priimek Rojstvo Pokopališče Vežica Datum pogreba Ura
MIRKO VRESK 12.06.1937 ZAGORJE ŠT. 2 19.08.2019 12:00
STANISLAVA KOLENC 04.05.1938 ZAGORJE ŠT. 2 20.08.2019 16:30


Pokaži arhiv
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani