Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje

ZAHVALA
Ob nenadni in boleči izgubi dragega očeta in ata
JOŽETA KLANČIŠARJA
rojenega 20.04.1944, stanujočega Potoška vas 38, Zagorje
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, gasilcem, prijateljem, bivšim sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sveto mašo ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kotredež za izvedbo pogrebne slovesnosti.
Žalujoči: hči Nataša in sin Aleš z družinama
ZAHVALA
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...
Ob boleči izgubi naše ljube
OLGE KUREŽ
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ji izkazali spoštovanje, jo pospremili na njeni zadnji poti in ji darovali cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala gospe Saši Pegan za poslovilne besede, gospodu župniku za obred, gasilcem PGD Kisovec ter pevkam in trobentaču za zapete in odigrane žalostinke. Hvala tudi zdravnici Nataši Brglez Jurečič in osebju Internega oddelka SB Trbovlje, ter patronažnima sestrama Nadi in Beti za trud pri zdravljenju in negi.
Mož Tone, sinova Miran in Tonči z družinama

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2014 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani