Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)
ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega
FRANCA ZUPANCA
rojenega 20.10.1946, stanujočega Selo pri Zagorju 41, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali sveče in nam izrekli sožalje.
Hvala tudi pogrebni službi in sodelavcem na Komunali Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža in očija
MIRKA BENKA
rojenega 28.07.1950, stanujočega Cesta 9. avgusta 85, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo dr. Romanu Kralju, gastro-onkološki kliniki Ljubljana, ter osebju internernega oddelka bolnice Trbovlje za lajšanje bolečin ob bolezni. Zahvaljujemo se vsem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala tudi Srečku Sušniku za lepo zaigrani žalostinki.
Žalujoči: vsi njegovi.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani