Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje

ZAHVALA
Ob boleči izgubi
EDVARDA SOTENŠKA
rojenega 31.08.1934, stanujočega Kotredež 40, Zagorje
se iskreno zahvaljujemo gospodu nadškofu Alojzu Uranu za lepo opravljen obred. Hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno sožalje ter podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala Sparu d.o.o., NLB d.d., Romani Božič in Nataši Flere za pomoč, Mici Žabkar, Ireni Ostrožnik in Ivi Knez za tolažilne besede, Jožetu Kajbiču, PGD Kotredež, pevcem za zapete žalostinke, trobentaču, pogrebni službi ter družini Razboršek. Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste z nami sočustvovali in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Ostal boš vedno v naših srcih.
Žalujoči: žena Anica, Metka z družino in hčerka Renata.
ZAHVALA
Ob izgubi dragega moža in očeta
JANEZA PRESTORJA
rojenega 29.02.1944, stanujočega Šentlambert 15A
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, pevcem in govornikom, ki so izkazali spoštovanje in ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. Hvala za izraze sožalja, cvetje in sveče. Ohranite ga v spominu.
Žalujoči: žena Boža, sinova Marko in Blaž.
ZAHVALA
Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla in jokala, ker te ni.

S. Gregorčič
Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi mož, oče, brat, ata in stari ata
VALENTIN FAKIN
rojen 19.02.1941, stanujoč Pintarjeva cesta 9, Zagorje ob Savi.
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti, darovali cvetje, sveče, svete maše in izrazili sožalje.

Najlepše se zahvaljujemo župnikoma za opravljen obred in sveto mašo, pevcem cerkvenega pevskega zbora in Zagorskega okteta, trobentaču za zaigrano žalostinko, rudarjem ter pogrebni službi Komunale Zagorje.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: vsi njegovi.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2016 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani