Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

(J.W.Goethe)
ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, ata, brata
STANISLAVA KORIMŠKA
rojenega 23.03.1939, stanujočega Farčnikova kolonija 74, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste mislili na nas v teh težkih trenutkih, izrekli sožalje in izraze sočutja, darovali cvetje in sveče.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Družina Korimšek
Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
ZAHVALA

Ob nenadni izgubi dragega očeta, dedka, brata in strica
FRANČIŠKA ODLAZKA
rojenega 27.09.1930, stanujočega Podkum 18, Podkum,
se iskreno zahvaljujemo za vsa pisna in ustna izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in mašne namene. Zahvala njegovi osebni zdravnici dr. Nini Pokorn in patronažni službi ZD Zagorje, gasilcem PGD Podkum, sosedu Antonu Fele, pogrebni službi komunale Zagorje, župniku za opravljen obred, trobentaču za odigrane pesmi ter govorcema za poslovilne besede.
Hvala tudi vsem neimenovanim, ki ste nam kakorkoli pomagali in stali ob strani ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2021 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani