Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega ata in tasta
ANTONA PIŠKA
z Izlak,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, tolažilne besede v težkih trenutkih in spremstvom na njegovi zadnji poti.
Hvala ga. Joži za govor, g. župniku za obred, pevcema za izbrane in zapete pesmi, vsem, ki ste nam pomagali in vas nismo omenili ter pogrebnemu zavodu za organizacijo pogreba.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: žena Marija, sin Aleš in hči Marija z družinama

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani