Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli
(T. Pavček)
ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega
ANTONA TREBUŠAKA
rojenega 23.08.1951, stanujočega Kostrevnica 5 B, Izlake,
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, znancem, ki ste bili z nami v najtežjih trenutkih, za vsak stisk roke, tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala gospodoma župnikoma Janezu Mraku in Izidorju Grošelj za lepo opravljen obred, gospodu Boštjanu Grošelj za govor, ter Marini in Franju Oset za odpete žalostinke.
Hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njegovi.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2021 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani