Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame
ANTONIJE LEBAR - TONČKE
rojene 04.01.1937, stanujoče Zgornje Izlake 12, Izlake,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in vsem, ki ste se ji poklonili in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala g. župniku za obred, gasilskemu društvu PGD Izlake, pevcem iz Polšnika in pogrebni službi komunale Zagorje.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in pradedka
ŠTEFANA MARCIUŠA
rojenega 01.06.1949, stanujočega Orehovica 7, Izlake,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala g. župniku za opravljen obred, pevcem iz Polšnika, trobentaču g. Bovhanu in pogrebni službi komunale Zagorje.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame
IVANKE LIPIČNIK
rojene 17.04.1940
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami, za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2024 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani