Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje

Umrla je naša draga
DESANKA DROLC
rojena 07.01.1935, stanujoča Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 25.04.2019 ob 14:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 12:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ŠTEFAN GYURA
rojen 31.03.1950, stanujoč Smučidol 2, Izlake.
Od njega se bomo poslovili v petek, 26.04.2019 ob 14:00, na pokopališču Izlake. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču Izlake.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
ROBERT LESKOVŠEK
rojen 13.12.1978, stanujoč Ulica pri Vodnjaku 5, Koper.
Od njega se bomo poslovili v petek, 26.04.2019 ob 17:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega očeta, dedka
ALOJZA URBANIJE
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam pomagali, izrekli sožalje, darovali sveče. Zahvala gospodu župniku iz Kisovca za lepo opravljen obred, pevcem Loškega glasa za ganljivo zapete pesmi, Saši Pegan za izrečene ganljive besede slovesa. Zahvala tudi cvetličarni Pegan, pogrebni službi, sodelavcem, sodelavkam.Lepa hvala tudi vsem, ki ste kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali in ste našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsem še enkrat hvala!
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob izgubi moža, očeta, tasta in starega očeta
ALOJZIJA RAZPOTNIKA
rojenega 22.06.1931, stanujočega Cesta 20. julija 26, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrazili sožalje, darovali cvetje ter sveče in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi vsem, ki ste sožalje izrekli pismeno. Zahvaljujemo se g. župniku za mašo zadušnico in opravlje obred ob pogrebni slovesnosti. Hvala pevcem za lepo petje v cerkvi, trobentaču za zaigrano žalostinko ter pogrebni službi za opravljeno delo ob pogrebu. Hvala podjetju Elektro Trbovlje za darovano cvetje, PGD Zagorje mesto in PGD Izlake za darovano cvetje, sveče in spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi osebju Reševalne postaje Zagorje ob Savi in vsem, ki so se poklonili v njegov spomin.
Žalujoči: vsi njegovi.
Ime in priimek Rojstvo Pokopališče Vežica Datum pogreba Ura
DESANKA DROLC 07.01.1935 ZAGORJE ŠT. 2 25.04.2019 14:00
ŠTEFAN GYURA 31.03.1950 IZLAKE IZLAKE 26.04.2019 14:00
ROBERT LESKOVŠEK 13.12.1978 ZAGORJE ŠT.2 26.04.2019 17:00


Pokaži arhiv
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani