Iskanje:

ZASAVJE - Hrastnik

ZAHVALA
Ob nenadomestljivi izgubi žene, mame, babice
MARJANE BREGAR,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izkazano sožalje, za vse izrečene tople besede podpore, za podarjeno cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi
ŠTEFANE ALOJZIJA,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, za podarjeno cvetje in sveče.. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi hčerke, matere, tašče in babice
SONJE BUNDERŠEK,
stanujoče Studence 15, Hrastnik,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Za vso pomoč patronažni službi ZD Hrastnik in Barbi Ramšak, gospodu župniku in župniku Dejanu Pavlinu za opravljen obred, za izrečena sožalja, za podarjeno cvetje in sveče ter številno spremstvo na njeni zadnji poti.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2021 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani